نمایش نوار ابزار

حق را بگو، هر چند مردم را ناخوشایند آید

20319_711هو الحق
استاد ارجمند و فرزانه گرانقدر ؛ جناب آقای دکتر جلالی زاده
قال رسول الله (ص):
قل الحق و لو کان مرا.
صدق رسول الله (ص)

“حق را بگو، هر چند مردم را ناخوشایند آید”

سلام و درود خداوند بر شما و بندگان برگزیده اش

شجاعت ؛همیشه نبرد در میدان شمشیر ، توپ و تفنگ نیست.چه بسا کارزار در چنین فضایی،بسی آسانتر از میدان مبارزه ای است که امروز در حال نوردیدن افکار،عقاید و باورهای ملت هاست.آری شجاعت واقعی آنست که در میدانی قدم بگذاری که اسحله و شمشیر برنده تو،کلام و قلمت باشد و این کلام ،آنچنان از ذهن روشن برون تراود کهدجایی جز قلبهای منیر به نور یقین و ایمان ؛برای فرو نشستن نداشته باشد.
“آفتاب آمد دلیل آفتاب”
برهان از این مبین تر نمی یابم،که در نبرد واقعی و رویاروی؛دشمن شناخته شده و دقیقا مقابل توست و تو توان عکس العمل به موقع را خواهی داشت ؛اما در نبرد مجازی ،دشمن شناسی سخت ترین مرحله مبارزه است ،چرا که او آماده است تا به تمامی ستونهای انسانیت و مدنیت تو را به یکباره ، ویران کند.
چه یاری بالاتر از اینکه در این بحبوحه حساس و مهم انتخابات پیش رو؛ روشنفکران ژرف اندیشی همچون شما؛که دست بر آتش سیاست به پینه بسته اند، از سر ادای تکلیف ، چراغی فراراه اندیشه عام برافروزند.
انتخابات برای انسانهای فرهیخته و مدرن ،طریق ساخت سرنوشت است و برای برخی دیگر ؛ فصل شکار.
حقیقت همواره تلخ است اما؛ لازم البیان.
“نگفته سر دل ، تو چه دانی که درو چه می گذرد؟”
میان حقیقت و واقعیت ، مع الاسف غالبا فاصله بسیار است و طعم و مزه ای کاملا متفاوت را به ذائقه اذهان می چشانند.
و حقیقت اینست که عرصه تبلیغات انتخاباتی با هدف انتخاب اصلح؛باید عرصه ای همراه با آگاهی ، شفافیت و توام با اخلاق باشد؛اما واقعیت جور دیگری می نماید.
دستهای واسطه و عامل میانجی در تغییر این حقیقت ،همان لمپن ها هستند که شما در یادداشت خود واضح به آنها و ویژگی های بارزشان اشاره فرمودید؛دشمنان دوست نما.
پر واضح است اگر وجودشان مغفول توجه قرار بگیرد ، هم میتوانند قدرت تفکر و اندیشه صحیح را از مخاطب سلب کرده و تصمیم گیری را در نهایت تحت الشعاع قرار داده ؛ و هم با فرصت طلبی خاص خود، باعث ایجاد جنگ روانی و نا امنی سیاسی در این ورطه حساس ملی گردند.
درود بر قلم رسا و اندیشه ی شجاع و مثال زدنی شما.سپاس از اینکه نسبت به رای و عقیده مردمتان ، مسالهه نکردید و ید غیرت را از آستین همت بیرون زدید،تا اگر برگی از رای در صندوق انتخابات کردستان انداخته میشود ،نشانی باشد از آگاهی و شناخت حقیقی.
آگاه سازی و تنویر افکار عموم “در وقت صحیح خود”؛میتواند مثمر ثمر حقیقی واقع شود وگرنه ؛”نوشدارو پس از مرگ سهراب را چه سود؟”
ایمان و توفیق الهی ، یاور همیشگیتان باد

با تقدیم احترام
شاگرد کوچک شما ؛ حیدری مقدم

مطالب مشابه
دیدگاه ها