نمایش نوار ابزار

حضور مردم در صحنه بهترين راه عبور از موانع

34035_793بهترين تاكتيك براي عبور از موانع پيش روي اصلاح‌طلبان آوردن مردم به پاي صندوق راي براساس آگاهي بخشي و تنوير افكار نسبت به حقوق‌شان است.

تا زماني كه مردم احساس نكنند انتخاب كردن حق مسلم آنها است و حكومت، قدرت يا هيچ نهادي نمي‌تواند اين حق را از آنها بگيرد، موانع پيش روي اصلاح‌طلبان بيشتر خواهد شد. اگر مردم در مقابل دخالت‌ها، نفوذ‌ها يا تهديدها عقب‌نشيني كنند و دچار بي‌تفاوتي شوند، مشكل رد صلاحيت‌ها بيشتر مي‌شود. راي مردم بايد معيار باشد. اگر نهادهاي صادر‌كننده احراز صلاحيت ببينند كه طرفداران يك كانديدا از كانديداي خود حمايت مي‌كنند بي‌ترديد نمي‌توانند در مقابل اراده ی مردم ايستادگي كنند. زماني قانون‌شكنان در جامعه مي‌توانند به اهداف خود برسند كه با بي‌تفاوتي مردم مواجه باشند.

اصلاح‌طلبان بايد همواره بر حقوق مردم تاكيد كنند و بدانند كه هدف راي آوردن آنها نيست بلكه هدف بيان حق مردم و آگاهي مردم از حقوق خود در انتخابات است. بهترين راه توسعه و عبور از مشكلات حضور مردم و حمايت از نيروهاي خوش‌فكر و كانديداهاي توانمند و آشنا به مسائل جاري كشور است. اصلاح‌طلبان بايد باب مذاكره را با مسوولان بالاي نظام باز كنند و با نهادهاي قانوني چانه‌زني كنند و بر اجراي قانون اساسي تاكيد كنند. با ترغيب نخبگان و فعالان سياسي براي حضور در صحنه و ارايه برنامه كانديداها و تبيين وظايف آينده كشور مي‌توان از موانع عبور كرد.

متاسفانه در انتخابات‌هاي گذشته كانديداها كمتر به بيان شعارها و اقدامات خود پرداخته‌اند. در اين دوره از انتخابات مجلس كانديداهاي اصلاح‌طلب بايد با شفافيت بيشتر مسائل كلان كشور و مطالبات مردم را تنظيم وبیان كنند تا مردم بدانند به چه برنامه‌اي راي مي‌دهند و چه برنامه‌اي را از كانديداها می خواهند. با وجود مشكلات و موانع زيادي كه اصلاح‌طلبان دارند اتخاذ تاكتيك‌ها و روش‌هاي درست بسيار مهم است.


روزنامه اعتمادیکشنبه ۱۳۹۴/۴/۱۴ شماره۳۲۸۵

مطالب مشابه
دیدگاه ها