نمایش نوار ابزار

حضرت علی مرتضی صادق است یا نظام معتزلی؟؟؟

حضرت علی (کرم الله وجهه ) در کتاب نهج البلاغه در وصف عمر بن الخطاب (رضی‌ الله عنه ) می فرماید : خدا پاداش عمر را دهاد که کجی ها را راست گردانید و بیماری ها را مداوا کرد و سنت را بر پا داشت و کم عیب از دنیا رفت و…..
اما ابراهیم بن یسار دروغگو داستانی را جعل کرده که گویا داماد علی و شوهر ام کلثوم مادر همسرش را کشته و شیرخدا و خیبرشکن در مقابل این عمل شنیع سکوت کرده است.

این زندیق دروغگو در لباس اسلام به بزرگان صحابه توهین می کرد. ابن ابی الحدید این خبر را غیر موثق می داند. افرادی مانند یعقوبی و طبرسی و مجلسی بعد از شش صد سال و هزار سال روایت کرده اند نمی تواند قابل قبول باشد.

چگونه اسد الله چنین ظلمی را می پذیرد؟ و یا انصار و مهاجری که جانشان را در راه دین پیامبر می دهند سکوت می کنند؟ اگر چنین جریانی راست می بود حتما یکی از محدثین آن را روایت می کرد و به فرض صدق مخالف آیه رحماء بینهم می باشد و ثانیا چگونه می توان هفته وحدت را در کنار دهه فاطمیه نشاند و ادعای یکپارچگی و یک دلی را در مقابل دشمنان داشت؟؟؟!!!

دیدگاه ها