نمایش نوار ابزار

جوانمردان را بشناسيم

جلال جلالي‌زاده

نمك‌شناسي و تجليل از نيكان اقتضا مي‌كند كه بايد به رسم تقدير و تشكر از بزرگمرداني كه براي دگرانديشان و انسان‌هايي كه هم‌مذهب و همكيش او نيستند، احترام قايل است نام برد و از وسعت نظر و فكر بلندشان به خوبي ياد كرد. دكتر محمدجواد حق‌شناس؛ عضو شوراي شهر تهران و آيت‌الله‌زاده‌اي كه در هر مجلس و محفلي از حقوق پايمال شده هموطنان اهل سنت دفاع مي‌كند و خواستار اجراي عدالت درباره آنان است. او دانش‌آموخته علوم سياسي است و مي‌داند سياست به معناي تدبير امور به بهترين وجه و …

با عاقلانه‌ترين و عادلانه‌ترين روش است نه به معناي تعذيب و راندن و سركوب كردن است. از اين جهت لازم دانستم از اين پير سياست كه ديانت را در عمل نشان داده است تشكر كنم و بگويم: كاش يك بار يكي از علماي ساكن قم جز مرحوم آيت‌الله منتظري از روي تقيه هم بوده از حقوق اهل سنت دفاع مي‌كرد تا مردم بدانند دين دفاع از اصول انساني است نه گردآوري مال و مريد. و همين‌طور علماي عربستان از حقوق اهل تشيع.

 روزنامه اعتماد، شماره ۴۲۰۶ به تاريخ ۲۱/۷/۹۷، صفحه ۱ (صفحه اول)

http://www.etemadnewspaper.ir/fa/main/detail/111636/%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%85%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D9%85

دیدگاه ها