نمایش نوار ابزار

جنگ سوریه دارد شیر تو شیر می شود

ترک ها قصد حمله دارند، روسی ها عقب نشینی می کنند، سوری ها تهدید به زدن هواپیماهای ترکی کرده اند، آمریکا تنها به توصیه زبانی اکتفا نموده  و دراین بین تنها کوردها سرشان بی کلاه مانده است .

جنگ دارد حیثیتی می شود و همه در سر زمین بی صاحب سوریه و در غیبت داعش قصد خودنمایی و ریاست  را دارند. اگر در این موقعیت ترک ها و کوردها  عاقلانه و با رعایت مصلحت طرفین قضیه را فیصله نبخشند، بار دیگر  شعله جنگ برادرکشی در منطقه فروزان خواهد شد،  خسارت های فراوان انسانی و مادی را بر مردم تحمیل خواهد کرد.

البته ابرقدرت ها از مشتعل شدن جنگی دیگر در منطقه زیاد بی تمایل نیستند، چونکه حضور آن ها تنها در سایه ناامنی و نزاع است و در غیر این صورت هیچ گونه توجیهی  برای حضورشان نخواهد بود.

احتمال می رود تجربه کردستان عراق در سوریه تکرار شود، زیرا تا رمانی که داعش در آنجا حضور داشت، کوردها را هم پیمان می شمردند، به محض اینکه داعش شکست خورد، کوردها  را به حال خود رها کرده و آنان را تنها گذاشتند.

در سوریه هم به نظر می رسد استفاده ی ابزاری از کوردها به پایان رسیده و تاریخ مصرف آنان تمام شده و اکنون ترکیه منتظر چراغ سبزی از سوی آمریکا و روسیه است که وارد سرزمین بی صاحب سوریه شود.

در هر صورت وضعیت کنونی سوریه به ویژه منطقه کوردستان در حالت خوف و رجاست، و کوچکترین اشتباه تاکتیکی از سوی هر کدام از اطراف نزاع موجب نتایج منفی و آثار مخرب آن خواهد شد.

امید است بار دیگر عقلانیت عرصه را بر احساسات و خودخواهی تنگ نماید و شاهد خونریزی و کشتن انسان ها و ویرانی در آن منطقه نباشیم.

دیدگاه ها