نمایش نوار ابزار

جمهوری اسلامی به کجا می رود؟؟؟

865786رد صلاحیت های گسترده اخیر به ویژه در میان طیف اصلاح‌طلبان و به طور اخص درمیان خانواده های ایثارگران تعجب و شگفتی همه ناظران صحنه سیاست را برانگیخته است. آن هم در ایامی که تداعی خاطرات مبارزه با حکومت شاهنشاهی و جایگزین نمودن نظامی که یادآور حکومت پیامبر و خلفای راشدین باشد که همگان از عدالت و مساوات کامل بهره مند باشند.
من خودم با اینکه در یک خانواده روحانی انقلابی بزرگ شده بودم همیشه تصور مدینه فاضله ای از حکومت اسلامی داشتم که در آن خبری از تبعیض و بی عدالتی نیست . بازارها و مغازه ها هرگز بسته نمی شوند. برادری و برابری در همه جا حاکم می شود. نامی از حق کشی برده نمی شود و من خودم واژه خمینی را با خودکار روی دستم نوشته بودم و نمی گذاشتم پاک شود. در آن روزها هزاران جوان و نوجوان آرمانگرا احساساتی با عواطف پاک خود احساس می کردند تمام شعارهایی که در جهت تاسیس حکومت داده می شود کلا عملی می گردند.
اما متاسفانه رد صلاحیت های غیر شرعی و خلاف واقع بسیاری از شخصیت های این مرز و بوم که دلشان به عشق خدمت به مردم محروم و نیازمند می تپد نشان داد که خیلی از تصورات و پیش بینی هایمان درست از آب در نیامده است.
به عنوان مثال این جانب که فرزند و برادر شهید و جانباز پنجاه درصد می باشم در مرحله اول متهم به عدم التزام به اسلام شدم  پس از رد صلاحیت متهم به همکاری با گروه های معاند شده ام.
راستی اگر سرنوشت افرادی مانند من به اینجا رسیده دیگرانی که اصلا میانه خوبی با انقلاب نداشته اند باید چکار کنند؟؟؟؟
بیایید به جای تنگ کردن دایره و بیرون راندن افراد پاک و سالم و انقلابی و داخل کردن افراد فرصت طلب و منفعت طلب سعه صدرتان را بیشتر کنید و دیده هایتان را بشویید.
با این حرکات و رفتار ها بدون شک آینده خوبی در انتظار جمهوری اسلامی نیست و معلوم نیست این قطار به کجا می رود؟ ؟؟؟

مطالب مشابه
دیدگاه ها