نمایش نوار ابزار

جلالی زاده، انصاری و شیخ محمد هادی

دکتر جلال جلالی زاده، استاد مسعود انصاری مترجم قرآن وشیخ محمد هادی از امیران جماعت تبلیغ بندر عباس (همایش امام شافعی ۱۳۹۳)

654646

 

 

دیدگاه ها