نمایش نوار ابزار

جايگاه احمدى نژاد در ميان اصولگرايان

752777852به نظر مى‌رسد اصولگرایان می‌توانند برای انتخابات مجلس دهم به وحدت و همدلی برسند، اما مدت زیادی تا انتخابات مجلس باقی مانده است باید دید تا آن زمان چه می‌کنند. اگر انتخابات به صورت درست برگزار شود این جریان سیاسی به صورت یک گروه وارد کارزار انتخابات می‌شوند اما قطعا در زمینه تغییر در رای مردم نمی‌توانند تاثیر گذار باشند و رای مردم با آنها همخوانی نخواهد داشت و این موضوع را تاریخ نیز نشان می‌دهد. اما به هر حال نظم و نظارت شورای نگهبان نیز در انتخابات موثر است، در این صورت ممکن است اصولگرایان به مجلس وارد شوند. آنچه که باید در نظر گرفته شود این است که آنان چه رای بیاورند و چه رای نیاورند، انتخابات باید به صورت درست برگزار شود بدون دخالت نهاد‌های مختلف و این قانون باشد که صلاحیت و یا عدم صلاحیت افراد را تشخیص دهد نه اشخاص و پول‌ها !
آن چند دستگی که در انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۲ در بین اصولگرایان مشاهده شد به عقیده من دیگر اتفاق نخواهد افتاد. در آن زمان منیت، منافع شخصی، عدم پذیرش خرد جمعی، به چند رنگی بودن اصولگرایان منجر شد. شاید هر کدام از کاندیداها می‌پنداشتند که اگر به صورت مستقل وارد رقابت‌های انتخاباتی شوند، شانس رای آوردنشان بیشتر می‌شود. عدم توجه به رای جمعی و احساس داشتن یک پایگاه اجتماعی در میان مردم باعث شد که هرکدام از آنها صحنه را به نفع دیگری ترک نکند و هرکدام دچار یک نوع غرور کاذب شوند. این اتفاق احتمالا در انتخابات مجلس دهم پیش نخواهد آمد.
اما این وسط باید تکلیف جایگاه احمدی نژاد در میان اصولگرایان مشخص شود. اگر اصولگرایان بخواهند از برگ احمدی نژاد و یاران وی استفاده کنند باز هم دچار شکست خواهند شد. چراکه جامعه دیگر پذیرای افراطی گری‌ها و تندروی‌های امثال احمدی نژاد نخواهد بود چون او و همفکرانش از خود پرونده آلوده به فساد‌های گوناگون برجای گذاشته‌‌اند بنابراین هرروز شاهد اعلام برائت شخص یا گروهی از اصولگرایان از وی هستیم.

* دكتر جلال جلالي زاده

روزنامه ی روزان شماره ۳۱۰۲ پنجشنبه ۱۳۹۴/۳/۷

مطالب مشابه
دیدگاه ها