نمایش نوار ابزار

جامعه ی ما و جامعه ی آمریکا

امروز مطلبی از دکتر سید صادق حقیقت در مجله صفیر حیات خواندم ,حیفم آمد که مطلبی در باره آن به رشته تحریر درنیاورم, بحث مهم که بسیار جلب توجه می کند ولازم است مورد اهتمام قرار گیرد خصیصه ملت ها وویژگی های آنان است ونه ادعا های لفظی.

مسلمانان بسیار به خود می بالند وبه گذشته ی خود می نازند ,اما به قول کرماشانی ها نان ,نانی است که امروز در سفره است.یعنی اوصاف وداشته های موجود مهم است نه در گذشته ویا ادعا کردن.

یکی از مسائلی که امروز در جامعه ی ایرانی برخلاف متون قرآن در جامعه ی ما جاری است ودر مناسبات حکومتی ودر گزینش ها معمول است ,دخالت در امور مردم وتجسس در حال دیگران ومحروم کردن آنان از حق زندگی است.درجامعه ای که هرکس در زندگی دیگران سرک می کشد وفضولی می کند ودرپی عیبجویی وافشای اسرار دیگران است .آن جامعه رنگ آرامش را به خود نمی بیند واعتماد واطمینان از آن سلب می شود. یکی از مشکلات جامعه ی ما عدم اعتماد است که مهمترین درد جوامع استبداد زده وتوسعه نیافته است.

حال ببینیم تفاوت ما که جامعه ای هستیم ادعای متدین بودن می کنیم ومتون لاتجسسوا وویل لکل همزة لمزة را در کتاب مقدسمان می خوانیم.اما در عمل برخلاف آن رفتار می کنیم. حال نگاه کنید در آمریکا سه سؤال توهین آمیز قلمداد می شود.از سن کسی سؤال کردن ,از میزان درآمد کسی سؤال کردن ویا از مذهب کسی سؤال کرد

بنابراین برای بسیاری از افراد درمحل کار مشخص نیست که فلان کارمند چقدر درآمد دارد؟,سن او چقدر است؟ وبه کدام مذهب تعلق خاطر دارد؟

این مسأله هم فرهنگ است وهم قانون ,قانون به این معنا که اگر کسی غیر از این رفتار کند وبخواهد به کسی اهانتی کند یا آزادی مذهبی کسی را مورد هجمه قرار گیرد از نظر اعتقادی وبدنی می تواند به پلیس شکایت کند.پلیس بلافاصله حاضر می شود ومسأله را بررسی می کند .فرهنگ هم هست ,یعنی در طول قرن ها این فرهنگ به شکل انباشتی تجمیع شده تا به اینجا رسیده که یک نفر غربی اینگونه رفتار می کند که به کسی تعرض نمی کند.

حال در ایران خودمان نگاه کنید.درروستاها ومناطق حاشیه نشین با اینکه دراسلام مجاز نیست بدون اجازه وسلام وارد منزل دیگری شد,چگونه همسایه وفامیل بدون اجازه وارد منزل وحریم دیگران می شوند. تجسس وتحسس درحال دیگران ,استراق سمع وخبرچینی وگزارش های خلاف واقع ,تهمت واهانت وتخریب وشایعه پراکنی.

درفرهنگ ما به نوع دیگری این مطلب بیان شده است .استر ذهابک وذهبک ومذهبک که یک نوع مرموز بودن وراز خودرا از دیگران پوشاندن وتقیه نمودن ترویج شده است.که این رویه هم به نوعی بی اعتمادی وعدم شجاعت ومحافظه کاری است.

از سوی دیگر متاسفانه این مسأله به نوعی حکومتی شده است.یعنی علاوه برگزینش ها که از مذهب افراد می پرسند ,به صورت پرسشنامه نیز در آمده است. مذهب شیعه یا سنی؟ که این مسأله یک موضوع غیر دینی وخلاف قرآن وتفتیش عقاید است.یکی از پزشکان متخصص که برای آزمون فوق تخصصی در بیمارستان ….. شرکت کرده بود.می گفت :در پرسشنامه نوشته شده بود.مذهب شیعه یاسنی .می گفت :اگر می نوشتم :سنی ,حتما تأیید نمی شدم واگر می نوشتم ,شیعه نوع تقیه ونفاق می بودکه برخلاف مروت ودین است. ومی گفت به ناچار از خیر فوق تخصصی گذشتم.

یکی از همکاران تعریف می کرد در اوایل استخدام دردانشگاه رازی کرمانشاه هنگامی که مراجعه کردم ,معاون آموزشی خیلی استقبال کرد وفرم استخدامی را به من داد وپس از مقداری گفتگو که فهمید اهل سنتم ,بلا فاصله گفت :فعلا نیاز نداریم ان شاء الله بعدا در آزمون شرکت کن .ومن هرچه گفتم مادرم شیعه است,نپذیرفت.

یکی دیگر از دانشجویانم می گفت:درجایی استخدام شدم ویکی از کارمندان گفت :یکی دیگر از همشهریان کوردت اینجاست ,می گفت :هرکاری می کردم ,طرف از کورد بودن خود ابا می کرد ,تا اینکه پس از دوسال اعتراف کرد ودر آخر گفت :یکی از کارمندان گفته :به خاطر اینکه استخدام شوی نگو من کوردم . هزاران مسأله مشابه اینگونه اتفاق افتاده است. وتبعیض های زیادی به سبب افشای مذهب شخص متاسفانه در دینی که قرآنش تجسس را حرام کرده اعمال می شود.

اما مقایسه کنید جامعه مارا که تو به خاطر کورد وسنی بودن باید مورد تبعیض قراربگیری وکشوری که شیطان بزرگ است از مذهب پرسیدن زندانی شدن را درپی دارد.

دیدگاه ها