نمایش نوار ابزار

توهین به ابوموسی اشعری توهین به پیامبر، صحابه و حضرت علی است

کاش مراجع محترم شیعه به جای نوشتن کتاب های توضیح المسائل، کتاب ها و اندرزنامه های اخلاقی می نوشتند و مقلدانشان را به رعایت مسائل اخلاقی ومتخلق شدن به فضائل اخلاقی سفارش می نمودند.

مگر نه آن است که  دین یعنی اخلاق و اخلاق یعنی داشتن ملکه ای که انسان را به انجام اعمال صالح و دوری از رذائل باز دارد. راستی چرا ما باید به جای الگو بودن همیشه نماد نفرت و کینه ورزی باشیم؟

کاش به جای نشستن در جلسات فحش فروشی و دشنام دادن، چند کتاب تاریخی را می خواندیم.

آیا این بی تقوایان که این گونه گستاخانه به بهتربن بندگان خدا می تازند، می دانستند که نتیجه اعمال و اقوال نادرستشان، جز  ایجاد تنفر از اسلام و ٻیامبر هبچ دستاوردی ندارد؟

شما کل کتاب های اهل سنت، همه رادیوها و تلویزیون های کشورهای اهل سنت را ببینید آیا کوچکترین اهانتی را به اهل تشیع می بینید؟

چرا باید،نام شیعه مترادف با فحاشی،در اذهان جلوه کند؟

چرا این ها یک بار از خود نمی پرسند؟ حکمت انتخاب صحابه به عنوان شاگردان و همراهان پیامبر چه بوده است؟

آیا هیچ عقل سالمی می پذیرد خداوند برای همراهی و نصرت آخرین پیامبرش بدترین افراد را بر گزیند؟

آیا توهین کنندگان یک بار آیات نازله در باره صحابه را مرور کرده اند که چگونه آنان را می ستاید؟

قرآن در سوره حج آیه ۷۸ می فرماید: آنان را برگزیده است.

آیا خداوند بهتر می فهمد یا این هتاکان بی شعور؟

این هتاکان که گه گاهی زبان های پلیدشان را به کار می گیرند، مگر نمی دانند که پیامبر بغض صحابه را بغض خود می داند؟

ابوزرعه رازی گفته است: هرگاه دیدی شخصی به صحابه پیامبر اهانت می نماید، بدان که او زندیق است؛ چون رسول و قرآن حق اند و صحابه آن ها را به ما رسانده اند و کسانی که به صحابه اهانت می کنند، در پی باطل کردن قران و سنت اند.

اما ابو موسی اشعری کیست؟

او از سابقین در اسلام و صاحب دو هجرت است. محل اعتماد پیامبر و صحابه و عالم و وارع بوده و پیامبر او را والی یمن نموده است.

نماینده حضرت علی در حکمیت بوده و از اساتید تجوید و قرائت قرآن بوده که پیامبر فرموده به او مزمار داود داده شده است.

از مفتیان و قضات مشهور صحابه است که حسن بصری گفته است : بهتر از ابو موسی اشعری برای اهل بصره به این شهر نیامده است.

آیه الله نورمفیدی می گفت: آیت الله خامنه ای گفته اند: کسانی که به همسر پیامبر توهین می کنند چگونه در قیامت از نگاه کردن به پیامبر شرم نمی کنند؟

وقتی کسانی که به یاران و شاگردان رهبر فقید انقلاب از هیچ اهانت و دشنامی ابا نمی کنند ما نباید انتظار داشته باشیم که برای صحابه و یاران پیامبر احترام قائل باشند‌؟

دیدگاه ها