نمایش نوار ابزار

تلنگر رئیس جمهور

6387367سخنان رئیس جمهور سخنان کاملا قانونی و براساس وظیفه اوست. او مجری قانون اساسی است. وقتی آقای روحانی از نظارت شورای نگهبان می گوید به معنایش این است که آنها با نگاه های خودشان باید مراقب مسئله‌ باشند، قانون گذار هم با تصور اینکه شورای نگهبان از حقوقدا نان و فقها تشکیل شده است و افرادی بی طرف و بی غرض هستند و از جناح خاصی حمایت نمی کنند، این وظیفه نظارت را به شورای نگهبان داده‌است. پس چون شورای نگهبان جدای از قوه مجریه است نمی تواند در امور اجرایی دخالت کند. سخنان رئیس جمهور یک تلنگر به این معناست که ناظر از چارچوب وظایفش نباید تخطی بکند و تاکید می کند که برگزاری انتخابات را دولت اجرا می کند، این سخنان در واقع نوعی وزن کشی بین وظایف شورای نگهبان و دولت در برگزاری درست انتخابات است.

در اولین دوره مجلس، علی رغم اختلاف نظرها ووجود جناح ها و احزاب، نمایندگان به دلیل سابقه انقلابی‌شان نهایت تلاش‌شان را می کردند تا قوانین کلی را وضع کنند از سویی تساهل و تسامحی که جناح‌های مختلف علی رغم تفاوت دیدگاه‌شان نسبت به هم داشتند، نشان دهنده اعتماد کامل به یکدیگر و همچنین همکاری و هماهنگی برای پیشبرد و پیشرفت مسائل کشور بود. رئیس جمهور با کنایه سخن گفتن از مجلس اول می گوید که مجلس نمی تواند در اختیار یک جناح خاص قرار بگیرد و باید هر کسی بتواند آزادانه با رای مردم در آن حضور یابد .
روزنامه آفتاب یزد پنجشنبه شماره ۴۴۰۵ مورخ ۱۳۹۴/۵/۲۹

مطالب مشابه
دیدگاه ها