نمایش نوار ابزار

تعطیلی نمازخانه رسالت

داستان نمازخانه های تهران داستان عجیب وغریبی است.هم موجب خنده وشادی است وهم موجب گریه واندوه .شادی از این جهت که بالاخره در یک جامعه ای برخی از مراجع ومتدینینش  برای شما  حقی قائل هستند وشما می توانید خانه ای را با پول گدایی اجاره کنید وعده ای جمعه ای یک بار جمع شوند ودورکعت نماز بخوانند که  موجب شادی وخوش حالی است.وبرخی از افراد هم در مصاحبه ها از نظام جمهوری اسلامی تشکرمی کنند که اجازه می دهد ما در تهران نماز می خوانیم که مایه تاسف است.ازسوی دیگر در جهان معاصر ودر قرن بیستم در حکومتی که هرساله کنفرانس وحدت برگزار می کند وپایتختش را ام القرای جهان اسلام می داند .چه به نام اسلام ویا هرمکتب دیگری ویا اعلامیه جهانی حقوق بشر عدم اجازه ساخت مسجد ومحل عبادت پایمال کردن حقوق بشر وتوهین به شعور شهروندان است .چرا باید به بهانه جابه جا کردن نماز خانه اجازه اجاره کردن مکان دیگری داده نشود؟ ومن اظلم ممن منع مساجدالله درباره چه کسانی نازل شده ؟ اهل سنت نظام را مسوول می دانند .ضمن احترام به مراجع محترم شیعه از دیدگاه ما آنان جزء حاکمیت نیستند تا از انجام عبادات اهل سنت ممانعت کنند .وآنان‌هم لازم است اظهار نظر کنند تا عملکرد دیگران به حساب آنان نوشته نشود.امروز که امام آواره نمازخانه رسالت آقای نظری را در صادقیه دیدم وعکس یادگاری گرفتیم ،دلم برای این ملت سوخت که با چه آب وتابی انقلاب کردند تا حکومت اسلامی برپا شود وبا خیال راحت نمازرا بخوانند. اما امروز متاسفانه نه تنها از داشتن مسجد محرومند بلکه از داشتن خانه اجاره ای برای دوتارکوع وسجود در طول هفته منع می شوند.
@ drjalalizadeh60

دیدگاه ها