نمایش نوار ابزار

تعادل در هیات رییسه نقطه امید انسجام در مجلس دهم است

انتخاب مسعود پزشکیان و علی مطهری به عنوان نواب اول و دوم رئیس مجلس دهم، ترکیب هیات رئیسه حاکی از پیروزی فراکسیون امید در هیات رئیسه است. شاید بسیاری لاریجانی را در زمره فراکسیون اصولگرایان به شمار آورند، اما واقعیت آن است که لاریجانی اینک یک برجامی است و این موضوع بیانگر تمام ابهاماتی است که اصولگرایان به آن دامن می زنند.

هیات رئیسه مجلس دهم، نوید یک مجلس معتدل را می دهد، مجلسی که شاید و تنها شاید موفق به عملکرد فراجناحی شود، هرچند که در هر صورت، این مجلس و به خصوص این هیات رئیسه، ایده آل دولت یازدهم است.

جلال جلالی زاده، فعال سیاسی اصلاح طلب و نماینده مجلس ششم، در گفت و گو با رویداد۲۴ گفت: «این ترکیب که در نتیجه آن تقریبا یک توازن برقرار شده، می تواند در تجمیع آرا و جهت گیری برنامه های مجلس در راستای حمایت از برنامه های دولت موثر باشد.»

جلالی زاده در مورد ترکیب هیات رئیسه مجلس دهم، گفت: «با توجه به این ترکیب، می توان گفت که یک ترکیب معتدل به دست آمده که می تواند برآورنده نظرات و خواسته های طیف های مختلف مجلس باشد. به بیان دیگر، تعادلی ایجاد شده که این سه نفر می توانند شاخص جناح ها و فراکسیون های مختلف مجلس باشند. از سوی دیگر، می توان یک توازن را در هیات رئیسه مشاهده کرد که می تواند نقطه امیدی برای انسجام بخشی بیشتر به مجلس و موجب هماهنگی و وحدت در راستای برآورده کردن خواسته های ملت و همچنین هماهنگی با برنامه های دولت باشد.» او افزود: «در مجموع انتخاب دو نائب رئیس، انتخاب کاملا بجایی بوده و انتخابی است که تامین کننده وظایف فراکسیون امید بود که حداقل در مقابل رئیس، دو سمت نائب رئیس از آن این فراکسیون شده است.»

منتخب مردم سنندج در مجلس ششم، در مورد نواب رئیس مجلس دهم نیز گفت: «مطهری با توجه به سابقه و ویژگی های خود در مجالس قبل، از نوعی پذیرش، جذابیت و پایگاه اجتماعی در بین طیف های مختلف کسب کرده است. وی را نمی توان تنها در یک جناح خاص جای داد. بنابراین، طبیعتا در هر دو فراکسیون از حامیان مختلفی برخوردار است. از سوی دیگر انتظار می رفت که در ترکیب بندی هیات رئیسه، خلاء یک عضو از یک جناح خاص وجود داشته باشد که البته پزشکیان به عنوان یک اصلاح طلب معتدل، این خلاء را از بین برد.»

دیدگاه ها