نمایش نوار ابزار

تسلیت به خاتمی و خانواده اش به مناسبت در گذشت دو تن از عزیزانش

8763863

تسلیت به خاتمی و خانواده اش به مناسبت در گذشت دو تن از عزیزانش

باید فرزند را از پدر شناخت ،او فرزند آیة الله روح الله خاتمی است که به نقل از سردار جمیل بابائی در نماز جمعه اردکان اعلام می کند برادران هموطن من از شهرستان پاوه برای جمع آوری کمک به ساخت مسجد حضرت عمر (رضی الله عنه) آمده اند شما به آنان کمک کنید ومن هم خودم این مبلغ کمک می نمایم.این است خصلت مردان بزرگ . تصویرشان از دل ها محو مباد.

مطالب مشابه
دیدگاه ها