نمایش نوار ابزار

تاثیر رای تهرانی ها بر پیروزی اصلاح طلبان در شهرستان ها

638478امروز کمتر محفل ومجلسی است که درآن بحث در باره رای قاطع ویک دست تهرانی ها به اصلاح طلبان نباشد. واین اقدام ناباورانه شوک جدید وناخواسته ای را برافکار عمومی شهرستانی ها وارد کرده وآنان را در تصمیم قطعی بر رای دادن به کاندیداهای اصلاح طلب در دور دوم مصمم تر نموده است.
وچه خوش شناسند کاندیداهای اصلاح طلب در شهرستان ها که دردوره دوم می توانند از این انرژی مثبت بهترین بهره را ببرند وبا آماده شدن فضای سیاسی ومعنوی وروحی زمینه پیروزی وموفقیتشان دوچندان شده است. به هر صورت اصلاح طلبان شهرستانی می توانند از این پیروزی به عنوان پشتوانه ای ومنبع انرژی زا در رسیدن به هدف استفاده کنند. زیرا مردم می دانند باچنین وضعیتی بهترین راه خدمت به حوزه انتخابیه فرستادن نمایندگانی به مجلس است که همسو باجریان مقتدر واکثریت باشند که با استفاده از حمایت آنان در تصویب طرح ها ولوایح مربوط به توسعه می تواند گام های مهمی را بردارد.
انتخاب کاندیداهای اصلاح طلب فرصت خوبی برای کمک به دولت در برنامه های کاربردی برای توسعه مناطق ورفع محرومیت است.
در مرحله دوم کاری نکنیم که پشیمان شویم

دیدگاه ها