نمایش نوار ابزار

تألمات شدید روحی کوردها

تاریخ وحیات کوردها با اندوه ,آوارگی,خوش باوری,ساده دلی,غم ,خیانت, فراموشکاری ,غدر ,تنهایی وفریب عجین شده است .هیچ ملتی چنین سرنوشتی نداشته است .اگر سی در صد دیگران در بدبختی های او مقصر باشند ,هفتاد در صد بقیه به خود آنان بر می گردد. اینکه چرا اینگونه است باید روانشناسان وجامعه شناسان بررسی کنند .شاید به صورت فردی بتوان نظر داد ویا ااستقراء کرد,اما در کل باید تاریخ آنان را خواند ,زندگی رهبرانشان را مطالعه وملاحظه نمود .آفات وآسیب ها را شناسایی کرد .عوامل بیرونی وخارجی را شناسایی .منافذ وکانال ها را جستجو و.خصوصیات اخلاقی آنان را بررسی نمود.
مشکلاتی که کردها با آن ها دست به گریبان هستند .عبرت نگرفتن از تاریخ ونداشتن حافظه تاریخی است .هزاران بار گزید شده اند اما هنوز یک بار از ریسمان سیاه وسفید هراسناک نگشته اند واز یک سورا خ نه یک بار بلکه چندین بار گزیدت شده اند .احساساتی بودن یک خصیصه عام وفراگیر است .کافی است تنها احساسات را تحریک نمایی وازاینکه با آنان همدل باشی ویا از پشت خنجر بزنی   بر ایشان مهم نیست .بارها خودم این  نکته را آزموده ام وصادقانه از سر دلسوزی نکاتی را با استدلال وبر مبنای عقلانیت به افراد گفته ام که نه تنها سخنانم را نپذیرفته اند بلکه مرا متهم به دشمنی نموده اند اما اگر شخص دیگری با تنریک احساسات واز پشت خنجر زدن با انان سخن گفته باشد به تندی از او دفاع واز او به عنوان دوست وهمراه یاد کرده اند.
در این قضیه اخیر اگر خانواده طالبانی که با قطره های خون هزاران شهید به هزاران ملیون دلار مال  رسیده اند از پشت خنجر نمی زدند .چه کسی این مصیبت را بدینگونه گسترش می داد؟ پس همیشه زمینه از داخل بوده ونه در خارج وهمیشه کافران به وطن  وملت زمین ساز درست کردن جهنمی برای هموطنانشان بوده اند. راه دوری را نرویم .در این موج تخریبی که در دوسه سال اخیر بر ضد من را افتاد پس از تحقیق متوجه شدم که اکثرا اورامی هستند وهنگامی با چند نفر از آنان صحبت کردم وعلت را جویا شدم که آیا این افتراها وتهمت ها را خودتان باور دارید؟ آیا به صداقت این توطئه گران وشیادان باوردارید؟ در پاسخ می گفتند : خیر ولی هنگامی که دیدیم که فضای تخریب علیه  شما سنگین است ما هم گفتیم مشارکت بکنیم.
آری اینگونه تخریب ها وخوشـباوری ها در میان ما زیاد است وچه شخصیت هایی را در میان خودمان در حال حیات تخریب کردیم وقدر شان را نشناختیم .از مرحوم قاضی محمد تا ملامصطفی وآیة الله مردوخ وعلامه مفتی زاده ودکتر قاسملو و……
وفکر نکنم که چنین بیماری هایی به سرعت درمان شوند ونیاز به گذشت زمان دارد که امیداست در سایه رشدعلمی وتجارب گذشته درمان شوند.
واما تألم روحی اخیر که کردها به آن دچار گشته اند واعصاب آنان را داغان وموجب تسلط موج هموم وغموم وافسردگی وپژمردگی وخمودگی وانقباض شده است حوادث اخیر اقلیم کردستان است .هرچند کردها تا کنون به بلاهای فراوانی در صد سال اخیر مبتلا وبرای فقدان رهبران وویرانی شهرها وروستاها ومصیبت های فراوان دیگر  پریشان وغمناک گشته اند .اما تاکنون مانند حوادث اخیر چنین سابقه ای نداشته که اینگونه نگران وآزرده خاطر شوند وهمگان به نوعی عزادار وگل های سیاه ناامیدی در کلبه احزانشان روئیده شود وغبار حسرت وتأسف بر چهره هایشان بنشیند وبر فراق کرکوک قطره های اشک از دیدگانشان سرازیر گردد وابرهای تیره نفرت وبدبینی از زمینیان وحیوانات منفعت طلب  دو پا آسمان دل هایشان را بپوشاند .وانقباض خاطر وگرفتگی قلب وآزردگی روح وروان بر حیاتشان سیطره یابد.
خداوندا این کرب وبلاها را از سر کردها ودیگر ملت های مسلما ن بردار

دیدگاه ها