نمایش نوار ابزار

تأثیر مرگ مام جلال یا رفراندم؟؟؟

هرپدیده ای که در هستی اتفاق می افتد تأثیر خاص خودرا دارد ,چه تولد ومرگ شخصیتی باشد ویا سقوط سنگی از صخره ای ویا اعمال اراده ی یک ملت .هرچند انسان های بزرگ همانگونه که زندگیشان تأثیر گذار است به همان اندازه مرگشان نقش آفرین است.

در این دوهفته اخیر دوحادثه در اقلیم کردستان رخ داد که یکی شادیبخش ودیگری حزن آفرین بودند .اولی برگزاری رفراندم از سوی ملتی که می خواستند نتیجه زحمات ومبارزات ورنج های چندین ساله خودرا تحقق بخشند .

در خاورمیانه ای که در طول تاریخ جز حکومت کوتاه خلفای راشدین نسیمی از آزادی برآن نوزیده ورأی شهروندان خود آگاهانه ارزشی نداشته است.کوردها برای اولین بار سنتی را بنا نهادند که اهمیت دادن به اراده جمعی وحل مشکلات از طریق صندوق های رأی به جای قوه قهریه والنصر بالرعب بوده است.

این خواست همگانی وشیوه دموکراتیک به مذاق همسایگان وبرخی از حکومت های شوونیستی مانند ترکیه خوش نیامد وبه تهدیدها واستفاده از زبان زور وتکرار واقعه شعب ابوطالب ومحاصره پیامبر وخانواده اش درحق کردها پرداخت .
متاسفانه همه مدعیان دموکراسی واصلاح طلبی وآزادی خواهی در کنار امپریالیست ها ومتجاوزان به حقوق بشری قرار گرفتند و آن را  محکوم  ویا سکوت نمودند .

اما حادثه درگذشت مام جلال همه ی نقشه ها وپیش بینی ها را برهم زد وگویی که نه رفراندمی برگزار شده ونه تهدید وترساندن وخطر آفرینی اعمال شده است.

فرودگاه سلیمانیه دوباره باز گشایی می شود ,هیئت های دیپلماتیک از بغداد وپایتخت های منطقه وجهان برای تجلیل از شخصیت مام جلال عازم سلیمانیه می شوند .از راست وچپ ,اصلاح طلب واصولگرا عکس های یادگاری با طالبانی را منتشر می کنند .تسلیت نامه ها در مفهوم ومحتوا ودر روح پیام همدردی یکی می شوند. طالبانی محور وحدت می شود وبه یک باره کینه ها وکدورت ها فراموش می گردد ونگاه ها متوجه نقش آفرینی رئیس جمهور فقید عراق در حفظ وحدت وخسارت فقدان ایشان در موقعیت خطیر فعلی می شود .

امید است همه کسانی که امروز در گوشه وکنار جهان علاقه ای به طالبانی دارند ,همان علاقه را به ملتش داشته باشند وبه رأیش احترام بگزارند .ملتی که فرزندانی مانند مام جلال را پرورش داده است که از کوهستان وروحیه چریکی می تواند رئیس جمهور ونماینده کشوری کثیر الملل ومذاهب باشد ومقبولیت عامه را کسب نماید .امروز هم می تواند همان نقش حفظ همبستگی وحفظ امنیت را برعهده بگیرد ومشکلی برای دیگران ایجاد نکند.

امروز با ورود جنازه مام جلال به فرودگاه سلیمانیه به پاس عظمت چنین شخصیتی دیوار تحریم ها شکسته شد واین فرودگاه مجددا باز گشایی شد واین نشاندهنده جایگاه ایشان وحرمتی است که در دل مسئولان عراقی وغیر عراقی دارند .واثبات کننده این نکته است که وجود وحیات شخصیت ها ومرگ وفقدانشان برای جامعه منشأ خیر وبرکت است.امیداست این حادثه موجب تغییر نگاه ها به اقلیم کردستان وبازگشت زندگی به روال عادی وپذیرش واقعیت وادای احترام به مبارزات پنجاه ساله طالبانی برای سرنگونی دیکتاتوری واستبداد در عراق باشد.

دیدگاه ها