نمایش نوار ابزار

بی تفاوت بودن در زندگی یا بی هدف و نتیجه مردن

6546341654طبیعتا بی تفاوت بودن زشت و ناپسند است،  گاهی از کسانی که انتظار تلاش و یا فعالیت برای تغییر مسیر و یا طرفداری از یک کاندیدا و یا یک حزب و یک گروه دارید و با پاسخ منفی مواجه می شوید، تاثیر ناگواری بر روح و روانتان خواهد گذاشت، به ویژه از کسانی که انتظار پیشقدم شدن در فعالیت های سیاسی و مدنی وجود دارد مانند اساتید دانشگاه، متخصصان و تکنوکرات ها، مهندسان، پزشکان و بازاریان و سر مایه داران که دستشان به دهنشان می رسد .

آری بی تفاوت بودن نسبت به سرنوشت خود و جامعه و انسان ها مخالف سرشت و فطرت و آموزه های دینی است که می گوید :

توکز محنت دیگران بی غمی
نشاید که نامت نهند آدمی

به نظر می رسد بی تفاوت بودن که به خاطر منافع شخصی و یا تجارب فردی و ملاحظات زندگی  و یا ترس از مخاطرات جانبداری سیاسی متزلزل و نا مطمئن در جوامع شرقی است. نقطه ضعفی در زندگی است که گاهی به عنوان یک نمره منفی در کارنامه شخص ثبت می گردد.

اما بدتر از بی تفاوتی، بی هدف بودن و بی هدف و بدون مقصد و بی فایده مردن است.

این روزها که سرنوشت داعشیان را می بینم که بدون فایده و بی غایت بازیچه قدرت های پیدا و ناپیدا شده و مایه بدبختی جامعه اسلامی و خانواده ها و ملت های مسلمان شده و این گونه بی هدف و بی فایده موجب این همه تلفات انسانی و مادی در جهان اسلام شده اند، جدا متاسف می شوم.

ملت کرد چه گناهی کرده که باید این گونه  گرفتار دست گروهی شود که سرگردان و متحیر تا کنون هزاران نفر جوان کرد و غیر کرد را از زندگی ساقط کرده و موجب شادی و سرور مخالفان اسلام و نوکرانشان در منطقه شده اند؟

آیا خداوند انسان ها را آفریده تا در جنگ های بیهوده و بی ثمر کشته شوند یا آفریده تا از تنعمات مادی بهره مند شوند؟

یکی از ضررهای بزرگ داعش علاوه بر جمع کردن جوانان پرشور و احساساتی مسلمان اهل سنت در همه جهان در عراق و سوریه و به کشت دادن آنان چه تحت عنوان انتحاری و یا درگیر کردن با دیگر گروه های اسلامی که خسارتی بیهوده و نابجاست، موجب بدبین کردن کوردها نسبت به اسلام و مسلمین می شود. و فرصتی به معاندان می دهد تا بیشتر به اسلام حمله کنند و موجب سرکوبی اسلام گرایان معتدل و طرد آنان از جامعه شوند .در حالی که اسلام دین رحمت و کرامت و عزت و پیامبرش مایه رحمت جهانیان بوده است.

آنچه که مشخص است داعش نتیجه و ثمره نقشه و توطئه ابرقدرت ها و سیاست های مالکی برای نابودی جوانان احساساتی با قرائت خشن متون دینی و بدنام کردن اسلام است.

آرامش داعش در سوریه و بمباران نیروهای مخالف نشانه همگرایی دشمنان اسلام با خشونت طلبان به نام دین برای بدنام کردن دین و سرکوب مخالفان استبداد و اعتدالگرایان است.

بنابراین نتیجه می گیریم که سرنوشت افراد بی تفاوت و افراد بی هدف مانند داعشیان در عدم فهم زندگی صحیح و عدم درک اهداف انسانی  یکی است.

نویسنده: دکتر جلال جلالی زاده

دیدگاه ها