نمایش نوار ابزار

بی ارزش بودن اصلاح طلبان کرد واهل سنت در نزد مسؤولان مرکز نشین

گاهی برخی از دوستان اصلاح طلب ما در مناطق کرد نشین چنان دایه ی دلسوزتر از مادر می شوند که انسان به حال سعید حجاریان و مصطفی تاجزاده متاسف می شود .گاهی چنان در ایام انتخابات تنور رقابت انتخاباتی را گرم می کنند و بر اصولگرایان می تازند که انسان از آینده ی اصولگرایان  می ترسد،
اما آنچه که اینجانب به آن رسیده ام برای مرکزنشینان، اصلاح طلبان کرد و شهرستانی تنها نقش محلل و پیاده نظام را دارند پس از انتخابات تنها ارزش کلینکس را دارند
،زیرا وزیرانی که با هزار افاده وناز کرسی وزارت را می پذیرند ،نه نگاهشان به زحمت اعضای ستادهاست و نه توجهی به اصلاح طلبان دارند ،انتصابات دولت روحانی و برخی از وزیران بهتر ین دلیل بر اهتمام ندادن این دولت به زحمات کردها واهل سنت در ستادهاست.
کسانی را منصوب و یا به عنوان نماینده ویژه خود منصوب می کنند که نه تنها اصلاح طلب و اعتدالگرا نیستند ،بلکه در جبهه مخالفند ،پس این دولت تنها به دنبال راضی کردن کودکان با پستانک می باشد و خبری از مادر حقیقی وشیر واقعی نیست،
امیدوارم  اصلاح طلبان کرد بیش ازاین گول نخوریم و فریب دولتیان را نبریم .چون اگر پنجاه انتخابات دیگر را انجام دهید ،در نزد مرکز نشینان به اندازه ی یک نیروی جمنا یا احمدی نژادی ارزش ندارید.
انتصابات اخیر دولت روحانی را نگاه کنید و وضعیت آینده خودرا مشخص کنید،بدانید که ارزش شما واصولگرایان در نزد اصلاح طلبان واعتدالگر ایان مرکز نشین  یکسان است.
درانتظار انتخاباتی دیگر وگرم کردن تنور انتخابات برای اصولگرایان و نظاره گران انتخاباتی

دیدگاه ها