نمایش نوار ابزار

بیست وهشتم دی ماه

بیست وهشتم دی ماه  را گرامی می دارم

روز تلخ وسیاهی در تاریخ شهرمان سنندج است ،هواپیماهای رژیم صدام در ساعت چهار بعد از ظهر مردم بی دفاع و مظلوم را مورد هجوم نا جوانمردانه وبمباران های بی رحمانه ی خود قرار دادند وبیش از دویست نفررا شهید وبیش از صد نفررا مجروح نمودند .گناه آنان چه بود؟ تنها باید جنایتکاران وعاملان جنگ برافروز جواب دهند .یادشان گرامی وروانشان شاد باد.

دیدگاه ها