نمایش نوار ابزار

بیاییم در وقف کتاب شرکت کنیم

897637863خیلی از مفاهیم اسلامی هستند که دایره ی آن ها تنگ تر و یا از مسیر خود منحرف شده اند وبه ضدمقصد شارع تبدیل شده اند . مانند مسأله ی وقف که برای اولین بار حضرت عمر (رضی الله عنه ) به آن اقدام کرد و عده ای فکر می کنند جز در امور مسجد درست نیست و گاهی در اموری وقف صورت می گیرد که صدقه ی جاریه و یا پسندیده نمی باشند .
به عنوان مثال وقف کتاب که دربین خانواده ی علما رایج بوده امروز لازم است همگانی شود ، زیرا یک عمل صالح وشایسته در راه تنویر افکار و روشنگری و کاملا در راه خداست چون از راه کتاب بسیاری از مشکلات مختلف جامعه حل می شود به ویژه در ایام نمایشگاه بین المللی کتاب که بسیاری از دانشجویان و طلاب و علمای مناطق اهل سنت را می بینی که با وجود نیاز به کتاب های مختلف اما به سبب ضعف مالی و نیاز نمی توانند کتاب های مورد نیاز خود را تأمین کنند. و در این موقع چه احساس بدی به انسان دست می دهد که نمی توانی نیاز علاقمندان را به کتاب بر طرف نمائی !!!!
چه خوب است در روستاها و شهرها افراد خیر و یا همه ی افراد کتاب هایی را وقف کنند و یا مبالغی را چه کم یا زیاد وقف خریدن کتاب برای خوانندگان علاقمند بنمایند ، باور کنید اگر هزینه ی نهار یا شام برخی از افراد جامعه ی ما صرف خریدن کتاب های مورد نیاز دانشجویان ما شود بهترین گام در راه توسعه و پیشرفت کشور برداشته می شود. و چه خوب است هر شهروندی در سال یک کتاب را وقف نماید.

دیدگاه ها