نمایش نوار ابزار

به بهانه تغییر مدیر کل اطلاعات کردستان

مدیر کل اطلاعات قبلی استان کردستان را خوشبختانه یا بدبختانه نمی شناختم . اما می شنیدم گزارش های بر ضد من به تهران مخابره می شود .بازهم این ها زیاد مهم نیست .اما نکته ای که برای من بسیار مهم است امنیت در ابعاد مختلف می باشد که زیر بنای توسعه ورشد در هرکشوری می باشد که بدون امنیت ادامه زندگی بسبا دشوار خواهد بود .همانگونه که اگر نیروی انتظامی در محلات ومعابر حضور فیزیکی نداشته باشد برخی از افراد کج رفتار سوء استفاده نموده ومشکلاتی برای شهروندان ایجاد خواهند نمود.ازـسوی دیگر امنیت قضایی.فکری ,عقیدتی ,اقتصادی ,سیاسی ,فرهنگی,شغلی وروحی وروانی مانند آب وهوا برای افراد هرجامعه ای ضروری است. قطعا نهادهای امنیتی در جامعه باید به گونه ای رفتار کنند که مردم احساس کنند که نیرو وکارمندانی در این بخش وجود دارند که می توانند حافظ جان ومال وفکر مردم باشند واز سوی دیگر به وظیفه اصلی خود که حفظ منافع نظام وجلوگیری از تهدیدهای دشمنان واجانب است عمل کنند.
اما در کردستان وشاید مناطق اهل سنت وضعیت فرق می کند .هرچند کردهای اهل سنت در تشکیلات اداری نهادهای اطلاعاتی وامنیتی نقشی ندارند ویا شاید افرادی حضور داشته باشند ومن بی خبر باشم.
اما قصد من بیان این نکته است که نهادهای اطلاعاتی وامنیتی در مناطق کرد نشین واهل سنت نقش زیادی در توسعه در همه ابعاد ویا توسعه نیافتگی دارند .زیرا کانال ارتباط واعتماد مسؤولان ومدیران ومقامات عالیه نظام همین نهادها وافراد وگزارش ها واستعلام های آنان است. که می توانند بر له یا علیه اشخاص بسیار مؤثر افتد .که خودم شاهد چنین اتفاقاتی برای شخص خودم ودیگران بوده ام .
در سال ۱۳۶۸ در خواستی برای نشریه ای به نام کوهسار به اداره فرهنگ وارشاد اسلامی کوردستان دادم وهمه ی اقدامات قانونی را برای تکمیل پرونده انجام دادم ,اما هر گاه که برای گرفتن نتیجه می رفتم کارمند مربوطه می گفت باید منتظر بمانید تا اینکه در یکی از روزها گفت: فلانی از نظر ما مشکلی نداری اما در پشت پرده موافقت نمی کنند که مجبور شدم لقایش را به بقایش ببخشم واز خیرش بگذرم.
در ایام انتخابات اولین شورای شهر مرا احضار کردند وگفتند :شما از شرکت در انتخابات شورای شهر انصراف بده چون به مصلحت شما نیست ,من هرچه اصرار می کردم که خودم بهتر مصلحت خودم را تشخیص می دهم ,آنان می گفتند :که ما مصلحت شمارا بهتر تشخیص می دهیم وسرانجام من شرکت کردم وازـسوی مردم شریف وفهیم برگزیده شدم.
در اوایل استخدام در دانشگاه چه مشکلاتی که برایم پیش آمد وقاعدتا که باید پس از سه سال تبدیل وضعیت می شدم تا ده سال طول کشید وبه برکت نمایندگی مجلس تبدیل وضعیت شدم.
کل امتیاز واستفاده من از مجلس درخواست مجوز یک مرکز نشری بود که بتوانم کارفرهنگی انجام دهم که به نام سیروان مجوزـداده شد اما متاسفانه پس ازـچاپ سه کتاب کوچک مجوز آن با وجود دستور وزیر آقای دکتر حسینی متاسفانه صلاحیتم تآیید نشد .در حالی که هیچ نفع مادی برای من نداشت.ازمسائل شخصی می گذرم وچند نکته عمومی را ازـسر دلسوزی بیان می نمایم ,شاید برای مردم ومسؤولین مفید افتد ومارا پاداشی اخروی نصیب شود.
یکی از موانع استخدام وانتصابات کردها واهل سنت استعلام منفی افراد ویا عدم موافقت ویا رد صلاحیت آنان است که اگر در این مورد گشایشی حاصل گردد وتسامح وتساهل اعمال شود تحولات بزرگی در پیشرفت وتوسعه مملکت صورت می گیرد . من بشخصه نمونه های زیادی را در حافظه ودر ذهن دارم که ذکر آنان طولانی می شود .اما بسیاری ازـوزیران ومدیران تعلل ویا عدم به کارگیری اهل سنت را موکول به تأیید افراد وتأیید صلاحیت آنان از سوی نهادهای اطلاعاتی وامنیتی می نمایند که متاسفانه بسیاری از پرونده ها ویا گزارش ها ناشی از حسادت ها ویا بدخواهی افراد ویا سوء ظن هاست که مانع از استفاده از افراد مستعد وشایسته وتوانمند ومتخصص است.
یکی از دوستان تعریف می کرد که شخصی را که خودش حراستی بود برای انجام مسؤولیتی معرفی کرده بودم ودر جلسه آقای مخالفت می کرد ومی گفت پرونده دارد ,من هم گفتم درسته که پرونده دارد اما پرونده را باز کن وببین محتویات آن چیست .طرف وقتی که پرونده را باز کرد کلا تشویق این شخص از سوی نهادهای مختلف بود.
امیدوارم مدیر کل جدید در کنار استاندار بومی ومعاون فهیم وکاردان سیاسی استاندار رویه گذشته را نسبت به امنیت استان تغییر دهد وتوسعه همه جانبه استان وایران را که براساس به کارگیری نیروهای صادق ,شایسته,متخصص ومتعهد است مدنظر داشته باشد .زیرا متاسفانه عده ای از فرزندان شهدا وجانبازان به سبب گزارش های دروغین ویا عدم رفتارهای صحیح نه تنها مسیر انزوارا در پیش گرفته بلکه راه غربت وترک کشوررا برگزیده اند.
بحمدالله تاکنون معدود کوردهایی که مسؤولیت های جزئی به آنان محول شده توانسته اند در کمال پاکدستی وپاکدامنی وظیفه خودرا …ادامه در صفحه بعد انجام دهند .امید است مدیر جدید با واقع بینی وحفظ امنیت از منظر مشارکت همه ایرانیان در سازندگی واداره کشور فضای مناسبی را برای فعالیت همه ی اقشار اعم از شخصیت های فرهنگی,مذهبی,مطبوعاتی ,مدنی ,اقتصادی وسیاسی استان فراهم آورده ودر کم کردن فاصله بین مردم ونظام نقش مؤثری را ایفا نماید
@ drjalalizadeh60

دیدگاه ها