نمایش نوار ابزار

برگزاری مراسم حج وحوادث ناگوار

869378693از اینکه مسئولین عربستان مسئولیت برگزاری حج را به بهترین وجه داشته وحافظ جان ومال حجاجند شکی نیست ومن وارد مبحث مشخص کردن مقصر نمی شوم .
اما به مبحث حج وانجام عبادات از سوی حجاج می پردازم .بدون شک سرازیری حاجیان از عرفات منظره ی قیامت را تداعی می کند که هرکس تنها محشور می شود وتنها به فکر خویش است وکسی در فکر کس دیگری نیست اما این مسأله موجب نمی شود که ما مسلمانان در دنیا هم تنها به فکر خود باشیم .
متاسفانه مامسلمان ها هنوز تأثیر دین را در نظم زندگی نفهمیده ایم ، فکر می کنیم همه ی چیزهارا حتی دین را باید در انحصار خود داشته باشیم . قرآن خودش جدال ونافرمانی وبی نظمی در حج را نهی کرده است اما ما از حج نه تنها دستاوردی نداریم بلکه در این ایام چنان غرق مسائل شخصی خود هستیم که نه تنها حق دیگران بلکه جان ومالشان را هم احترام نمی گذاریم .
چرا نباید در چنین حالت ها ووضعیتی با صبر وحوصله وبا مدارا و تسامح رفتار کنیم و این همه تعجیل وشتاب نداشته باشیم ؟! باور کنید شیطان از دست ما فرار نمی کند .همیشه هست می توانیم همیشه به او سنگ بزنیم ،حالا در رمی جمرات هیچ در طواف کعبه هم چنین فشارها ولگدمال کردن هایی هم وجود دارد در عین حالی که خون مسلمان از حجر الاسود مقدس تر است .
کاش مسلمانان به جای هجوم برای زود انجام دادن مراسم حج از حج نمادهایش را می فهمیدند ، کاش عدالت ، بی رنگی ، بی تبعیضی ، کنگره ی بزرگ مسلمانان برای مشورت در باره ی مشکلات جهان اسلام ، توحید ،یادآوری فداکاری پیامبر(ص) وصحابه وهزاران مسأله ی دیگررا می فهمیدند .
ودر پایان به همه ی خانواده های عزادار تسلیت می گویم وبه حال درگذشتگان غبطه می خورم که در چنین سرزمین مقدسی ودر حال عبادت جانشان را از دست دادند

مطالب مشابه
دیدگاه ها