نمایش نوار ابزار

برنامه اصلاح طلبان براي انتخابات شوراي شهر

6546341654اصلاح طلبان بايد با راهبردي مشخص و اساسي به پيشواز انتخابات شوراهاي شهر و روستا بروند. شهرداري تهران مسووليت هاي مهمي در پايتخت اقتصادي و سياسي كشور به عهده دارد و بودجه قابل توجهي را نيز هر ساله به خود اختصاص مي دهد. در كنار اين مساله مشكلات و مسائل اجتماعي و زيست محيطي پايتخت همه از عواملي هستند كه اهميت اين انتخابات را براي اصلاح طلبان دو چندان مي كنند. اصلاح طلبان نه تنها انتخابات شوراي شهر تهران بلكه بايد همه مناطق و حوزه هاي انتخابيه را جدي بگيرند.

با توجه به اينكه اصلاح طلبان ايده ها و آرمان هايي براي اصلاح امور دارند و تلاش مي كنند مشكلات اقتصادي و سياسي كه سر راه كشور وجود دارد را با ديدگاهي اصلاح طلبانه حل كنند، قطعا بايد با راهبردي مشخص به صحنه اين انتخابات وارد شوند.

شوراي شهر كنوني به هر حال با قرار گرفتن در دست مخالفان اصلاحات نتواسته امور مهم شهري را حل كند. همچنين ورود به امر انتخابات نيازمند مطالعه دقيق بر مسائل و مشكلات شهري و تجربه هاي انتخاباتي گذشته است.

امروزه مسائل و مشكلاتي كه در حاشيه شهر ها و روستاها وجود دارد افزايش داشته است كه اصلازيبنده كشور نيست. اصلاح طلبان بايد تلاش كنند با انتخاب افراد خبره، نخبه و پاكدست در انتخابات شوراي شهر مسائل شهري و امور عمراني را بيش از پيش حل كنند.

با توجه به انتظاراتي كه از اداره شهر وجود دارد و مشكلاتي همچون ترافيك، مشكلات محيط زيستي، مساله كارتن خواب ها و ديگر مشكلاتي كه به خصوص در جنوب شهر تهران ظهور و بروز بيشتري دارد، مسووليت اصلاح طلبان براي سياستگذاري انتخابات شوراهاي شهرها و روستاها دو چندان مي شود. اصلاح طلبان همچنين بايد تلاش كنند تا مشاركت مردمي در اين انتخابات را افزايش دهند.

يكي از دلايل ناموفق بودن اصلاح طلبان در دوره قبل انتخابات شوراهاي شهر و روستا كم بودن مشاركت مردمي بود. هرچه مردم شهر هاي مختلف، به خصوص تهران بيشتر پاي صندوق هاي راي حاضر شوند نتيجه انتخابات بيشتر به نفع اصلاح طلبان خواهد بود. در چنين حالتي وظيفه اصلاح طلبان براي ارايه ليستي قوي و توانمند بيشتر مي شود. در گام بعدي اصلاح طلبان بايد بكوشند ليست خود را بر اساس نيازهاي شهري و مردمي ببندند. اعضاي شوراي شهر و شهرداري بايد نگاهي يكسان به مناطق مختلف شهرها داشته باشند. متاسفانه در بسياري از شهرها ديده مي شود كه امكانات در مناطق به خصوص و مرفه توزيع مي شود و عملاكاري براي مناطق محروم صورت نمي گيرد. همچنين افرادي بايد در ليست اصلاح طلبان باشند كه نسبت به حفظ بيت المال و اموال شهرداري حساس باشند.

عملكرد مناسب اعضاي شوراي شهر كه مورد تاييد اصلاح طلبان قرار گرفته اند، نهايتا اعتبار جريان اصلاحات خواهد بود و اگر عملكرد مناسبي نداشته باشند، اين اصلاح طلبان هستند كه ضربه مي خورند. همين موضوع سبب مي شود كه اهميت اين انتخابات براي اصلاح طلبان زياد باشد. اصلاح طلبان بايد از تجارب گذشته خود استفاده كنند: در مورد صلاحيت افراد دقت زيادي را به خرج دهند و از نظر شناسايي افراد و سابقه آنها نبايد غفلت كنند. همچنين در بستن ليست ها نبايد باند بازي انجام شود.

اصلاح طلبان بايد افرادي را در ليست خود قرار دهند كه راي آوري بالايي داشته باشند و همچنين در كنار اين امر توانمندي و كارآمدي خوبي نيز داشته باشند. افراد بايد نسبت به پايگاه اجتماعي خود پاسخگو باشند. از اين رو لازم است كه در سنجش افراد دقت شود. متاسفانه در شوراي شهر اول تندروي برخي افراد در شكست اصلاح طلبان موثر بود. همچنين عدم انسجام و هماهنگي در بين اصلاح طلبان در برخي ادوار انتخاباتي از اشتباهاتي است كه هرگز نبايد دوباره تكرار شود. عدم وحدت در اتخاذ تصميمات و موضع گيري ها بود كه موجب شكست اصلاح طلبان در شوراي شهر دوم شد. اصلاح طلبان بايد به هويت اصلاح طلبانه افراد نيز توجه كنند. اصلاح طلبان بايد با تجميع شاخصه هاي مختلف و دسته بندي كردن آنها افرادي شايسته براي معرفي در انتخابات شوراها داشته باشند. اميد است كه هرچه بيشتر اصلاح طلبان بتوانند به موفقيت اين نهاد دموكراتيك كمك كنند.
دکتر جلال جلالی زاده/ عضو شوراي مركزي حزب اتحاد ملت ايران

روزنامه اعتماد یکشنبه ۱۳۹۵/۷/۱۸ شماره ۳۶۴۵

مطالب مشابه
دیدگاه ها