نمایش نوار ابزار

برای رأی خود ارزش قایل باشیم

1019306_609حوادث اخیر واظهارات برخی از نمایندگان دقیقا مرا در باورهایم که رای شخصیت، شرف وسر مایه انسان است که نباید در باره آن بی تفاوت ویا مفت ومجانی در معرض هر سوداگری قرار داد.
قطعا همانگونه که ما برای حفظ اموالمان این همه حاضر به فداکاری ودادن هزینه حتی جانمان هستیم چرا نباید برای حق انتخاب ورای خود که بیانگر شخصیت، شعور وبینش وتفکر ماست اینگونه بی مبالاتیم؟ مگر نمی دانیم در زندگی همه جوامع برگ برنده وسلاح مبارزه وابزار تعیین سرنوشت همین یک ورق کاغذی است که از هزاران اسکناس ارزشش بیشتر است.
قطعا سپردن وکالت وامانت دفاع از حقوق یک مسوولیت بسیار مهم وسنگینی است نمی توان آن را یه هرکسی سپرد.
بنابراین هر رای دهنده ای با رای خود هم خیانت می کند وهم خدمت اما متاسفانه بسیاری از مردم ما نسبت به این نکته بی تفاوتند وتاکنون زیان های بسیاری متوجه تصمیم آنان شده است.
بیایید بیشتر ازاین با سرنوشت خود بازی نکنیم فردا نمی گویند :فلانی شهری بود یا دهاتی بی سواد بود یا با سواد؟سیاسی بود یا معمولی؟
از ملت های دیگر یاد بگیریم که قدر رای خودرا می دانند.

مطالب مشابه
دیدگاه ها