نمایش نوار ابزار

برادر تو جاشی یا باشی؟

امروز هشتم آبان ماه سالگرد درگذشت شهادت گونه نماینده تلاشگر و دلسوز شهرستان خاش مرحوم مسعود هاشمزهی است که در یک ماموریت کمیسیون در جاده چالوس همراه با مرحوم دکتر علی رضا نوری جان به جان افرین تسلیم نمود.

یکی از خاطرات ما از آن مرحوم آن بود هنگامی که به نمایندگان کورد می رسید. از آنان می پرسید: برادر شما جاشی یا باشی؟
اگر لباس کوردی پوشیده بودند می گفت: امروز باشی و اگر کت و شلوار می پوشیدند، می گفت: امروز جاشی.
مرحوم آقای صلاح الدین علایی نماینده سقز که در میاندوره وارد مجلس شده بود و با روحیات مرحوم هاشمزهی آشنا نبود. در یکی اغازین روزهای ورودشان آقای هاشمزهی از ایشان پرسید: برادر بگو ببینم شما جاشی یا باشی؟
آقای علایی ناراحت شد و گفت: شما اصلا معنای جاش را می فهمی؟ مرحوم مسعود هم گفتند: بله می دانم …….
من هم به خاطر اینکه اقای علایی ناراحت نشوند، گفتم: آقای علایی! ایشان آقای هاشمزهی از دوستان بسیار خوب ما هستند و این کلمه را در باره همه ما هر گاه لباس کوردی نپوشیم به کار می برند.
بعد از آن روز همیشه آقای علایی از هاشمزهی می پرسید: من جاشم یا باش؟ و مرحوم مسعود می گفت: شما باشی.
خداوند این دو انسان نجیب و مظلوم و خدمتگذار را بیامرزد و آنان را قرین رحمت خود قرار دهد .یادشان گرامی و روانشان شاد.

دیدگاه ها