نمایش نوار ابزار

با ملت باشی ملت این گونه پاسخ می دهند

حضور ملیونی مردم تهران در تشییع جنازه مرحوم آیت الله هاشمی رفسنجانی نشان داد که محبوبیت را نمی توان با فشار وقوه قهریه در دل ها وارد کرد. بلکه کافی است که بر مواضع سیاسیت ایستادگی کنی واز حقوق ملت دفاع نمایی تا مردم هم پاسخ موضعگیری هایت را بدهند.
هیچ تحلیلگر سیاسی باور نمی کرد که مرگ هاشمی رفسنجانی  چنین بازتابی  داشته باشد ، هرچند سابقه وتجربه سیاسی ومبارزاتی ایشان برکسی پوشیده نیست وسهم زیادی در پیروزی انقلاب وحفظ نظام داشته، وخطبه های نماز جمعه ایشان همیشه یکی از منابع تحلیل دیدگاه ها ی سیاسی واقتصاد ی ایشان بود.
اما آنچه که تجلی خاصی در بروز شخصیت ایشان داشت. تشییع جنازه با شکوه هاشمی بود که بنا به گفته امام ابن تیمیه : بین ما وبین رقبا ومخالفان تشییع جنازه ماست.
حضور ملیونی مردم قدردانی وسپاسگزاری آنان ازهاشمی به خاطر اعلام مواضعی بود که درسال های اخیر در دفاع از حق مردم اتخاذ کرد. تنها نکته ای که درباره مرحوم هاشمی رفسنجانی می توان گفت: ایشان عاقبت به خیر ونیکو فرجام بود وچه نعمتی بهتر از نیکوفرجامی! !!

دیدگاه ها