نمایش نوار ابزار

با شمشیر لا اله إلا الله فرق سر روزنامه نگار شکافته شد

این اولین باری نیست که تحت لوای خداوند ولاإله الا الله دهن آزادی خواهان بسته می شود ومنادیان آگاهی وروشنگران عرصه فکر وحقیقت به نام دین وبه فتوای مفتیان ومتولیان دین سر به نیست می شوند. تاکنون در طول تاریخ چه سرهایی به جرم ارتداد وانحراف از تن جدا نشده اند. وچه آزادگانی مانند سقراط جام شوکران را به سر نکشیده اند .این سرنوشت هر اصلاح طلب وروشنفکری است که در دوران های مختلف با یک پیام ویک دستور ویا یک فتوا از سر راه برداشته شده است.از همان زمانی که عبدالله بن زبیر در خانه کعبه بردار آویخته می شود وحسین بن علی با خانواده اش توسط دستگاه حاکم وبا فتوای وعاظ السلاطین قتل عام می شود .سرنوشت دیگر دگر اندیشان و مبلغان اسلام راستین ومصلحان واقعی مشخص است .از شکنجه های ابوحنیفه ومالک تا زندانی کردن ابن حزم وابن تیمیه واز شهادت سید قطب وده سال زندانی کردن علامه احمد مفتی زاده وهزاران نمونه دیگر در جهان اسلام اثباتگر این ادعاست که احیاگران سنت نبوی وخلافت راشده هرگز از ضربات تازیانه های حکومت های تحمیل شده به نام خدا وپیامبر در جامعه اسلامی درامان نبوده اند.

چگونه می شود در سرزمین پیامبرحکومتی که هیچ نشانه ای وهیچ نقطه مشترکی با خلافت راشده ندارد وتنها برگرفته از خلق وخوی قبیله ای جاهلی است .درقرن بیست ویکم مورد تمسخر جهانیان قرار گیرد

در کجای اسلام حکومت فردی وموروثی تایید شده که تنها یک نفر همه کاره وبه طور مطلق حاکم وکسی نتواند ازاو انتقاد کند ؟ در اسلام حکومت انتخابی است و منتخب مردم هیچ تفاوتی با دیگران ندارد وهرکس می تواند از او انتقاد کند .به او نامه بنویسد وهرگاه بخواهند اورا عزل نمایند که همان دموکراسی است.

امروز جهان اسلام بویژه علما نیاز به توبه و تطهیر دارند .زیرا در این چند سال اخیر به حدی به نام اسلام خون ها ریخته شده وجنایت ها انجام شده وشخصیت ها هتک گردیده وقلم ها شکسته شده وکتاب ها خمیر شده وآزادی خواهان دربند شده اند .که متاسفانه سازمان های بین المللی وغیر اسلامی مدافع حقوق آنان شده اند .چنین ننگ هایی تنها از حکومت های فاشیستی مانند چین وروسیه بر می آید که باید مانند دزد ناشی که در روز روشن به کاهدان می رند روزنامه نگاری که رسالتش آگاهی بخشی وسلاحش تنها قلمش می باشد وسرمایه اش کیفی وچند کتابی در آن باید در یک کشور دیگر به خاطر اتهام اصلاحگری ونهیب زدن بر حاکمان سر مست از باده غرور ناشی از نوکری استعمارگران در داخل سفارت خانه کشورش که نقش خانه اورا در غربت دارد به سرنوشت هزاران انسانی دچار شود که در درازای تاریخ جرمشان آن بوده که اسرار را هویدا می کرده و نورافکن را بر تاریک خانه اشباح می انداخته اند.
مصاحبه خاشقچی با bbcفارسی جز دلسوزی برای کشور ونصیحت به حاکمان ومبارزه با فساد واصلاح امور نبود .که عدم تحمل چنین رهنمود ها وپیشنهادهایی به منزله سرنگونی فواره ی ظلم وزور حاکمانی است که هیچ انتقاد ونصیحتی را بر نمی تابند.

دیدگاه ها