نمایش نوار ابزار

با تغییر کابینه سیاست کلی آمریکا تغییر نمی کند/مسئله خاورمیانه در زمان ترامپ حل می شود

6546341654جلال جلالی زاده گفت: اصل برای آمریکا موضوع منافع ملی است که با عوض شدن ساختار دولت از دموکرات به جمهوری خواه سیاست های کلی آنها تغییر نمی کند.

جلالی زاده نماینده ادوار مجلس در حاشیه نمایشگاه مطبوعات به کردپرس با اشاره به دعواهای ساختگی جناح های رغیب در آمریکا اذعان کرد: سیاست های آمریکا و بطور کلی ابرقدرت ها پیرو منافع ملی است نه منافع جناحی و این کشورها سعی می کنند که امنیت ملیشان تامین شود.

وی ادامه داد: آن ها در ایام انتخابات برای تبلیغات انتخاباتی اظهارنظرهای تندی علیه هم انجام می دهند اما در نهایت بر سر منافعشان توافق می کنند.

وی تصریح کرد: البته رئیس جمهور در آمریکا بدون رای دو جناح قادر نیست سیاست هایش را عملی کند لذا دموکرات ها و جمهوری خواهان همچنان در قدرت سهیم هستند.

این تحلیلگر سیاسی با بیان این مطلب که برجام در زمان تصدی جمهوری خواهان نیز اجرایی می شود،توضیح داد:برجام راه خود را می پیماید و گمان نمی شود که با تغییر کابینه و قدرت گرفتن جمهوری خواهان برجام به فرجام نرسد.

جلالی زاده در پاسخ به این پرسش که جمهوری خواهان به جنگ افروزان مشهورند ایا ما شاهد جنگ دیگری در این دوره خواهیم بود،گفت: فکر نمی کنم که دوباره جنگ دیگری آغاز شود چرا که جنگ در حال انجام است و احتمالا این مسایل در زمان ترامپ به نحوی حل شود.

وی افزود: اوباما در تصمیمات خنثی عمل می کرد و ییشتر دنباله رو اقای پوتین بود و توانایی در حل مناقشات نداشت.

دیدگاه ها