نمایش نوار ابزار

بالاخره استاندار وقت داد

ستادهای آقای روحانی در کل کشور با تلاش های خودشان مردم.را به پای صندوق های رای کشانیدند وسبب پیروزی ایشان شدند ،هرچند تا کنون روحانی حاضر نشده با روسای ستادهایش نشستی داشته باشد واین اخلاقش به منصوبانش سرایت نموده است اما این کشاندن در کردستان متفاوت بود ،قبلا گفته بودم که مردم پنج الی ده درصد شرکت می کنند ،اما مردم شریف علی رغم زمینه های فراوان تحریم وبا وجود حضور شصت در صدی اما هفتاد وسه در صد به. روحانی رای دادند که در کشور مقام اول را به دست آوردند ،
انتظار می رفت استاندار بومی منصوب از سوی دولت. روحانی اولین جلسات خودرا با ستاد فعالان آن تشکیل دهد ،اما متاسفانه تاکنون این ملاقات میسر نشده بود ،امروز شنیدم که قراراست فردا استاندار با ستادهای آقای روحانی جلسه ای داشته باشد که امید است منشأ خیر وبرکت برای مردم استان وموجب دلگرمی فعالان سیاسی و مدنی که برای توسعه ی استان تلاش می نمایند گردد.
متاسفانه در کردستان همیشه دست هایی در کار بوده که خواسته اندبه نوعی مانع از توسعه استان شوند که برخی پیدا وبرخی نهان بوده اند.
اما من نمی دانم این نیروهای غیبی و گمنام چه کسانی هستند که به محض ورود مدیر یا مسوول عالی مقامی به استان فورا برخی از افر اد را در دید او به منزله هیولا نشان می دهند و اورا از تماس با این افراد می هراسانند،وحتی به ترسانیدن مقامات و مدیران استان از ارتباط با این افراد اکتفا نمی کنند بلکه با گزارش های خلاف واقع به مرکز ذهن مقامات بالاتر را مخدوش می نمایند .
آخر نامبارکی ما مسلمانیم وادعای تقوا وتر س از آخرت را داریم ،اما از ماکیاول ها و مارکسیست ها در عمل به شعار هدف وسیله.را توجیه می کند جلوتر زده ایم، گویی در دنیا با چماق تهدید وتخریب توانستیم واقعیات را بپوشانیم در دادگاه الهی چکار می کنیم ؟؟؟
البته باید یادی از مهندس زاهدی استاندار قبلی کردستان بکنیم که بمحض ورود به
استان اصلاح طلبان را با آغوش باز پذیرفت و همیشه از مواضع اصلاح طلبان دفاع کرد ،هرچند هیچ فرد و مسئولی معصوم نیست ،اما موضعگیری ها بسیار مهم است.
ودست آخر تمام اهداف وآرزوی من خدمت به مردم رشید و مظلوم کردستان است ،هرکس خدمتگزار این ملت باشد وآنان را تحقیر نکند ودر راه رشد و شکوفایی استعدادهای آنان بکوشد ممنون ومدیونش می باشم ،هرکسی باشد.

دیدگاه ها