نمایش نوار ابزار

باز هم سهم کوردها از مین رسید

minکوردها سهم عمده ای از بدبختی های جنگ چه در مرزها و چه در داخل نصیبشان شده و می شود. متاسفانه روزی از مریوان و روز دگر از دهلران. روزی از اورامان و روزی از دالاهو خبری ناگوار به گوش ها می رسد و دل ها را مضطرب و نگران می کند و غریو کودکان مین فلکیان را می آزارد و خانواده ها را به عزا می نشاند. راستی کی گوش هایمان از شنیدن این خبرهای ناگوار آسوده می شوند؟
خبر انفجار مین در مهران بار دیگر ما را غمگین و نگران کرد برای مجروحان آرزوی شفا دارم و امیدواریم در مقابل این همه شوک های ناگهانی دولت به فکر جبران محرومیت ها و توسعه مناطق کردنشین باشد.

مطالب مشابه
دیدگاه ها