نمایش نوار ابزار

انتظار رای دهندگان از روحانی

بدون شک حضور در صحنه سیاست و رای دادن نمی تواند بدون هدف و مقصد خاصی باشد .حتی کسانی که ارزش رای خودرا نمی دانند ویا بی توجه باارزش رای باشند نمی توانند بدون هدف رای دهند، البته شرایط سیاسی کشورها، میزان ومرتبه ی نفوذ  وتاثیر  رای را مشخص می کند،هرچه بیشتر ارزش وجایگاه رای واحزاب ویادموکراسی شناخته شده باشد ویاکرامت  انسانی به رسمیت شناخته شد ه باشد  قطعا انتظارات مشخص وروند امور در مسیر مشخصی پیش خواهند رفت.

در عصر حاضر وضعیت سیاسی کشورهای مختلف بسیار مشخص و روشن است، ملت ها  شیوه های مختلف حکومت هارا آزموده اند،از دیکتاتوری سرمایه داری تا پرولتاریا وطالبان تا نظام های قبیله ای وجمهوری های دموکراتیک همگی را می شناسند، درخیلی از کشورهای جهان با تفکیک قوا ونهادینه شدن وظائف و مسئولیت ها و مسئولیت پذیری احزاب تکلیف رای دهندگان مشخص است و هرکس می داند طرف خطاب او چه کسی است،وپس از اتمام دوره مسؤولیت نمره مثبت یا منفی را به وکیل ویا کاندیدای خود می دهد واین مساله در کشورهای مختلف دنیا آزموده شده است.

اما درایران وضع خیلی متفاوت است، مردم با شوروشوق خاصی در انتخابات شرکت می کنند اما پس از رای دادن یا رای دهندگان بی تفاوت دنبال کار خود می روند ویا  منتخب به دنبال اهداف خود وکسانی که حامی او در دوره انتخابات بوده‌اند .وبدین گونه  زیاد نمی توان در مورد آثار مثبت و مورد نظر خوشبین بود.

ازآن جایی که در ایران احزاب در انتخابات به صورت موسمی فعال وتنها نقش بازارگرمی  را دارند وچون نمی توانند به عنوان معرفی کننده بدون گذشتن از زیر ذره بین تائید صلاحیت ها افرادی را به عنوان عضو حزب معرفی نمایند، همه مسئولیت ها متوجه منتخب است،بویژه در انتخابات ریاست جمهوری که تاکنون هیچ کاندیدایی نتوانسته  ویانخواسته خودرا به عنوان کاندیدای حزب خاص معرفی کند،همه انتظارات متوجه شخص ریاست جمهوری می شود.وهنگامی که رییس‌جمهور کاندیدای حزب خاصی نیست واز سوی دیگر مجلس اکثرا مخالف ریاست جمهوری می باشد شاهد ناهماهنگی ها ومخالفت ها  ودرنتیجه شکست و ناتوانی هستیم، از سوی دیگر حزبی نبودن در تشکیل کابینه هم موثر است  وموجب تشکیل یک کابینه ناهماهنگ می شود،یعنی در کل بار سنگین همه مطالبات متوجه رییس‌جمهور می شود.آنچه که تاکنون  موجب شده وزرا پاسخگوی رای دهندگان نباشند این  است  که وزرا خودرا مدیون مردم ورای دهندگان ندانسته ودرنتیجه در چینش نیروها ومدیران خود را متعهد نمی دانند،که نتیجه ی آن نارضایتی مردم ورای دهندگان است. موضوعی که سابقه طولانی دارد.

اکنون که در انتخابات اخیر طیف های مختلف مردم اعم از اصلاح طلبان ،اعتدالگرایان اقوام ومذاهب با حمایت قاطع خود از آقای دکتر حسن روحانی پیروزی دوباره اورا تضمین نمودند،ضروری است آقای روحانی باتوجه به حمایت مردم مخصوصا اقوام ومذاهب که آرای چشمگیرشان  تائید کننده ادامه مسیرشان بود ،شخصا نسبت به مطالبات وخواسته های همه شهروندان اقدام نماید واین امر مهم را به وزرا محول ننماید،زیرا وزرا همانگونه که تاکنون نشان داده جز دوستان  وآشنایان و نزدیکان خودرا به کار نمی گیرند وتوجهی به رای دهندگان مناطق محروم ومرزی که  همیشه کفه رای را به نفع  اصلاح طلبان سنگین نموده اند نمی نمایند.

آنچه که از روحانی انتظار می رود توجه به وزنه رای دهندگان وعدالت توزیعی و تبعیض مثبت در تشکیل کابینه بخصوص سهم اقوام ومذاهب  ودستور اکید به وزرا بر اساس  رعایت حقوق شهروندی ایران برای همه ایرانیان است.
روزنامه همدلی ۱۳۹۶/۴/۱۵شماره۱۳۹

دیدگاه ها