نمایش نوار ابزار

انتظارات ایثارگران از روحانی

در تمام جنبش ها و نهضت های دینی وغیر دینی در طول تاریخ  رسم وسنت براین بوده کسانی که در صف اول مبارزه واز سابقان اولیه بوده اند،بیشتر مورد اعتماد وتوجه قرار گیرند.در زمان پیامبر(ص)  وخلفای راشدین نمونه های زیادی از آن را می بینیم ،حتی در بین ابوبکر وعمر در اضافه حقوق مسلمانان اولیه وتفاوت آنان با جدید الاسلام ها و کسانی که بعداز فتح مکه مسلمان شده اند اختلاف وجود داشت ،حضرت علی در نامه ششم به معاویه برآن تاکید می نماید.
بنابراین نیازی به مقدمه چینی و آوردن استدلال نیست که در مراحل آغاز نهضت ویا در موقعیت های سخت که دل ها به لرزه در می آیند و تزلزل بر  همگان حاکم می شود ،مجاهدان وکسانی که جان خودرا به خطر می اندازند واز کیان جنبش دفاع می کنند وبا جان ومال در صحنه فداکاری می کنند باقاعدین یعنی بی تفاوت ها ویا فرصت طلبان  ومنفعت طلبان باید تفاوت اساسی داشته باشند.
واگر چنین نباشد کاری خلاف عدل ومخالف سیره عقلا می باشد. بنابراین فضل وبرتری تلاشگران و فعالان حاضر در صحنه برکسی پوشیده نیست  وکسی نمی تواند آن را انکار کند.لذا اگر امروز هم کسی از حیثیت وجایگاه ایثارگران دفاع بکند ویا حقوق آنان حمایت نماید کاری خلاف عدل ویا عرف پسندیده ملت ها رنکرده است.
در انقلاب اسلامی وبعد  ازپیروزی آن شاهد مسائل وموارد مختلفی بوده ایم که هرکدام می تواند به عنوان یک حجت ودلیل برای اثبات ادعای ما مورد استناد قرار گیرد . به عنوان مثال اگرکسانی که در زمان شاه،در زندان وتبعید بوده وخانواده‌هایشان در اضطراب آشفتگی روحی وروانی قرار داشته وازبسیاری از امکانات مادی وتفریحی واجتماعی محروم بوده اند با کسانی که در آرامش ورفاه زندگی می کرده اند وهیچ قصد ونیتی برای حمایت وکمک به  مبارزه مردم نداشته اند،پس از پیروزی انقلاب در سپردن امور به آنان واطمینان مساوی باشند ، قابل توجیه و پذیرش نیست.همینطور در جریان جنگ تحمیلی ودیگر مصایب ومشکلات که متوجه ایرانیان شده قائل نشدن به تفاوت در بین کسانی که زندگی و هستی خودرا از دست داده ودچار معلولیت وضررهای جانی و مادی  فراوان شده وآثار مخرب ناشی از جنگ سال ها بر روح وروان آنان  سنگینی می کند با کسانی که هیچ تلاشی ننموده ویا بارو بنه خودرا بسته و عازم خارج از کشور شده وپس از رفع خطرات وحاکم شدن آرامش  وگسترش آسایش به کشور باز گشته و مصدر امور گردند وهمه کاره شوند ،کاری خلاف مروت، عقل واخلاق است.
اما آنچه که در این نوشتار بیشتر مورد توجه است ،نقش ایثا گران در ستاد انتخاباتی آقای دکتر حسن روحانی در تجمیع آرا وجذب افراد ورسمیت بخشیدن به پیکره ستاد با توسل به ارزش های انقلابی وبهره گرفتن از میوه های شهادت و ایثار است.زیرا مفاهیم ایثار وایثارگری وحمایت متصف  به این صفت ،هنوز در نزد بسیاری از ایرانیان از قداست وارزش بسیاری برخوردارند،ومردم به سبب ازخود گذشتگی ها  ورشادت های این عزیزان هنوز که هنوز است برای آنان احترام زیادی قائل هستند وبه رای آنان احترام می گذارند.
،دراین راستا حضور بسیاری از این افراد در جایگاه رییس ستاد ،سخنران ویا دیگر مسئولیت ها به نوعی به ستاد روحانی مشروعیت ومقبولیت خاصی بخشیده بود ، که حمایت اکثریت رای دهندگان تداعی کننده آن است.
بنابراین می طلبد در کابینه روحانی ودیگر مسؤلیت ها از وجود چنین افرادی استفاده گردد تا هم به ارزش های انقلابی احترام گذاشته شود وهم به تلاش و فداکاری آنان .
چه کسی است که با ایثارگرانی مانند دکتر ولی الله شجاع پوریان، سردار علایی وغلامرضا گرزین  وهزاران نفر دیگر مانند آنان آشنا  و یاشاهد حضور آنان در مقاطع مختلف و دفاع از حقوق شهروندی همه هموطنان وارزش های اسلامی و انقلابی نباشد ،؟  پس لازم است بعد از پیروزی از وجود آنان استفاده وازفکروتوانشان برای پیشبرد امور استفاده گردد که عملی پسندیده  ومورد پسند عقل  وشرع است.

دیدگاه ها