نمایش نوار ابزار

انتخابات خبرگان مجددا در کردستان برگزار شود!

8555555هرچند اگر خودم درکردستان می بودم شاید به جناب آقای شاهرودی رای می دادم اما متاسفانه اعلام متناقض پبروزمندان صحنه انتخابات موجب ایجاد شک وشبهه درصحت انتخابات ،تنزل جایگاه نماینده ولی فقیه درکردستان ویا ندانم کاری مسوولین وشتاب در اعلام نتیجه انتخابات می شود که صحت هریک از آن ها هم موجب سلب اعتماد عمومی وهم سبب سقوط ارزش ها می گردد.
وازآن بدتر نوشتن مطالبی درگروه ها ی اجتماعی از سوی دوستان نظام ویامعاندین فرصت طلب است که قضیه را بیش ازاین لوث می نماید .
امید است مسوولان استان با حکمت ودرایت قضیه را هرچه زودتر جمع نمایند تا دستاویز بدخواهان نشود

دیدگاه ها