نمایش نوار ابزار

انار اورامان وحساسیت روحانیان سنتی

مدتی است می خواستم در باره بی تفاوتی وبی مسؤولیتی عالمان دین در کوردستان مطلبی بنویسم ,اما این حساسیت ها نسبت به انار موجب شد تا مخاطبانم را از این قشر محترم پیدا نمایم.از آن جائی که خودم روحانی زاده ودر یک خانواده روحانی پرورش یافته ام ,بادردها ومشکلات وگرفتاری های علمای کردستان به خوبی آشنا هستم .وقبل از هر چیز از عالمان محترم خواهشمندم اگر انتقادی نسبت به نوشته ی بنده داشتند عالمانه ودلسوزانه پاسخ دهند که با دیده منت می پذیرم .
درکردستان به دنبال علوم دینی رفتن ودر حجره ها کوس رحلت انداختن واز این روستا به آن روستا به دنبال حجره واستادی گشتن تا به آرزوی چندین ساله پدرومادر رسیدن کاری پر از مشقت وسختی است.تازه پس از سال ها تعلیم وتدریب واستقرار در روستا یا شهر وتشکیل خانواده مشکلات معنوی ومادی تمام حواس وذهن ماموستارا به خود جلب می کنند. متاسفانه به

سبب ناهمگونی های خانوادگی واختلاف سلیقه وسطح سواد ومعرفت دینی وطبقاتی ومادی ,عالمان دینی در جامعه وخانواده با ناملایمات زیادی مواجه هستند .به فرمایش مرحوم ماموستا احمدزاده نگل:
عه وام الناس به فیتره وا ده نازی که جمشیدیچ نه نازیوه به جاما
این درد ومصیبت ملاهای ماست که به جای اینکه آنان بر مردم منت بگذارند که آنان را با نور قرآن وسنت آشنا می کنند . عوام الناس به سبب کمک های مادی آنان را مدیون وممنون خدمات خود می دانند .در روستای ما که مردم پیروان دوتن از شیخ های منطقه بودند وعده ای ملقب به سه ر سور وعده ای ملقب به سه ربور بودند گاهی اختلافاتشان منجر به تقسیم مسجد می شد وامام مسجد در این بین باید چکار کند؟

یکی از دوستان بسیار متعهد و متخصصم که از خانواده ای روحانی است ,همیشه مورد سرزنش وملامت خانمش قرار می گرفت که پدرت از مردم زکات می گرفت ومانند پتکی همیشه بر سرش می کوفت .این وضعیت زندگی عالمان دین وخانواده های آنان است .اما مشکلات به جای خود ورسالت ومسؤولیت جای خودرا دارد.
شیخ سعدی علیه الرحمه می فرماید:
یا مکن با پیلبانان دوستی یا بنا کن خانه ای در نرد پیل
اگر افرادی با هر قصد ونیتی وارد حوزه دین می شوند باید پیه همه مشکلات وسختی هارا بر تن خود بمالند وحق ندارند بر کسی منت بگذارند .زیرا پیروی از مسیر پیامبران ومصلحان نعمتی است بسیار ارزشمند وخلعتی است گران مایه که به هر کس داده نشود

اما متاسفانه پس از انقلاب روحانیت کردستان دچار آشفتگی وسرگردانی زیادی شد ,یعنی بر عکس مناطق شیعی نشین جایگا ه علمای دین نسبت به قبل از انقلاب دچار پسرفت شد وحجره ها ومساجد رونق خودرا از دست دادند.اینکه چه کسانی مقصربودند ویا هستند من فعلا به آن ها نمی پردازم.
اما خطاب من به علمای دین در کوردستان است که دوست دارم به عنوان کسی که چندین پشت من عالم دین بوده اند وتعصب وارادت دارم به سؤالات من پاسخ دهند .چون حتما خود آنان بهتر از من جرم لم تقولون مالاتفعلون را می دانند.
بسیاری از نهضت های ملی ومذهبی کردستان از سوی روحانیت رهبری شده است .ولی چرا روحانیت امروز کردستان دچار انفعال کامل شده است؟ چراباید روحانیت کردستان در مقابل هزاران مسأله ومشکل مذهبی مردم سکوت می کنند اما در مقابل خبر دروغینی که افراد شیاد به خاطر تضعیف مدیران دلسوز استان وبرآشفتن جو سیاسی ومذهبی منطقه پخش می کنند فورا به داوری بپردازند؟.آیا فراموش کرده اید إن جائکم فاسق بنبأ فتبینوا .
عالمان عزیز !!!کوردستان سال هاست گرفتار گزارش های خلاف واقع به مسؤولان مرکز نشین ومراجع قم است. مانند گزارش هایی که در باره تخریب مسجد امام جعفر صادق وتبدیل آن به مسجد معاویه به مراجع قم داده بودند.
داستان قضاوت وحمله افرادی که در این مراسم نبوده اند با عالمانی که دراین جلسه حضور داشته اند مانند اعلام رویت هلال در شهر قم بودکه شش نفر مراجع اعلام عید وشش نفر مخالفت کردند .اما ازاین بگذریم من شمارا به بازخوانی کارنامه روحانیت کردستان از نظر حساسیت در باره قضابای منطقه فرامی خوانم وقضاوت را به مردم وا می گذارم.

چرا روحانیت کردستان نتوانسته مانند گذشته در میان مردم از جایگاه والایی برخوردار باشد ؟
متاسفانه روحانیت کردستان دچار آشفتگی وتشتتی شده که هیچ صنفی به سان آن نیست .هرصنفی همانگونه که از هویت خود دفاع می کند ,از افراد تشکل خود نیز دفاع می کند .اما روحانیت در کردستان چنان دچار تفرقه وتشتت شده که نه تنها نمی تواند از هویت صنفی خود دفاع نماید بلکه بر عکس گاهی به نمایندگان ودیگر اشخاص متمسک می شود تا از حقوق آنان دفاع نمایند

چگونه روحانیت می تواند مردم را به وحدت دعوت نماید اما شاهد دسته بندی وگروه بازی های مختلفی تحت عناوین دولتی ,مکتبی ,صوفی ,اخوانی ,سلفی هستیم .که هیچ گروهی گروه دیگررا قبول ندارد در حالی که همگی در حوزه ی یک مذهب واز نظر نیاز ومطالبات وتعلیم وتعلم از یک آبشخور سیراب می شوند.

دکتر جلال جلالی زاده, [۲۶٫۱۰٫۱۸ ۰۹:۲۸]
ا ما دراین چهل سال هرگز نتوانستند شورا ویا کمیته ای برای افتا وپاسخ به سؤالات مذهبی مردم تشکیل, که هم اقتدار وانسجام خودرا نشان دهند وهم مردم را از انشقاق وسر در گمی نجات دهند.

در بهار سال شصت چند تن از عالمان دلسوز که دغدغه وضعیت معیشتی وصنفی روحانیت کردستان را داشتند در منزل ما جلسه ای تشکیل دادندکه در آن زنده یادان شهید ملا صالح خسروی ,شیح صالح راست خدیو,شیخ قسیم مردوخی ,شهید ملاعلی جلالی زاده ,شهید کاک مسلم جلالی زاده,سید صلاح الدین حسامی,سید اشرف حسامی,شیخ وسیم مردوخی و….شرکت داشتند ,مرحوم پدرم گفتند: دفتری در همین مسجد داروغه تأسیس کنیم ومن حاضرم هرروز دربازار بگرپم واز هرکدام از بازاریان پنج تومان بگیرم تا عالمان دین برای ارتزاقشان احساس ذلت نکنند .متاسفانه درتیرماه همان سال پدرم وبرادرم شهید وشیخ وسیم مردوخی زخمی ودرچهلم آنان ملا صالح خسروی شهید وشیخ صالح راست خدیو زخمی شدند واین طرح تعطیل شد.
متاسفانه از اول انقلاب در تمام حوادثی که در کوردستان اتفاق افتاده اند روحانیت سنتی ودولتی وبا گرایش صوفیگری به صورت آشکار وعلنی موضعگیری شفافی نداشته اند .اعتراض به حضور گردشگران در مراسم پیر شهریار ویا جشن انار چه مشکلی از مشکلات مردم را حل می کند؟ آیا اینگونه اعتراضات موجب حفظ هویت واعلام موجودیت می شود؟
تاکنون کدام امام جمعه ای ویا این دسته از روحانیت از عدم اجرای قانون اساسی انتقاد کرده اند؟
آیا تاکنون یک بار از عدم وجود مسجد اهل سنت در تهران گلایه ای داشته اند؟
آیا تاکنون درخواستی برای ملاقات با رهبر انقلاب برای حل مشکلات روحانیون و اهل سنت داشته اند؟
آیا تاکنون یک بار درخواست حضور در دانشگاه ها ونهادها وصداوسیمارا داشته اند ویا عتراضی به برنامه های صدا وسیما داشته اند؟
آیا تاکنون نسبت به رفع تبعیضات ویا اهانت ها نسبت به اعتقادات اهل سنت بیانیه ای صادر کرده اند؟
آیا در مقابل شهادت چهل نفر از هم مسلکان خود مانند ملا شهریکندی وملا فهیم در اوایل انقلاب اعتراضی نموده وحتی مراسم یادبودی برگزار نمود اند؟
آیا یک بار نامه ای در ارتباط با وضعیت مرکز بزرگ اسلامی به مقامات نوشته اند؟
آیا تاکنون اقدامی ویا اعتراضی نسبت به اخراج امامان مساجد ویا نحوه تعیین ائمه جمعه داشته اند؟
آیا تاکنون اقدامی دردفاع از حقوق ملی ,مذهبی ,اقتصادی ,سیاسی وفرهنگی شهروندان به صورت دسته جمعی نموده اند؟
آیا تاکنون از رهبر انقلاب خواسته اند یکی از علمای اهل سنت را به عنوان نماینده خودشان در کردستان منصوب نمایند؟
آیا تاکنون اعلامیه ای در محکومیت خشونت وترور در کردستان چه از سوی گروه ها ویا دولتی صادرکرده اند؟
آیا تاکنون یک بار نسبت به گزینش ها واستخدام ها ووضعیت دانشگاه ها اعلام نظری نموده اند؟
آیا تاکنون نسبت به بیکاری,فقر ,اعتیاد ,طلاق ,عملکرد نماینده ولی فقیه وساختن مدارس وحوزه های علمیه واستفاده از ساختمان ها ومراکز وبودجه دولتی به نفع یک مذهب پرسشی نموده اند؟
آیا تاکنون بیانیه ای در باره عملکرد اوقاف داده اند واینکه حداقل حقوق روحانیت اهل سنت استان آن است که متصدی اوقاف باشند؟
آیا تاکنون کنفرانسی ویا کنگره ای وجلسه ای برای دفاع از سنت پیامبر ومبارزه با بدعت ها وخرافات به نام دین داشته اند؟
آیا تاکنون تذکری وپیامی در باره شهادت ها ورشادت های مردم کردستان در زمان جنگ وعدم جبران محرومیت ها را داده اند؟
پس این تأکید که قرآن بر شوری واجماع وامر به معروف ونهی از منکر واینکه عالمان وارثان انبیا هستنددر کدام موقعیت زمانی ومکانی تحقق پیدا می کند؟

سوالات بسیار زیادی نسبت به علمای سنتی ,دولتی وصوفیه وکلا علمای کورد هست که لازم است بدون متهم کردن وحکم تکفیر دادن پاسخ آن هارا بدهند وگرنه با تندخویی وهجمه هیچ مشکلی حل نمی شود . بیش از هزار وچهار صد سال است که کردها اسلام را پذیرفته وبا مدارای اسلام وبه رسمیت شناختن آداب ورسوم آنان یک همزیستی مسالمت آمیز در بین دین وفرهنگ کردی ایجاد شده که می توان از آن به نام اسلام کردی نام برد .همان اسلامی که علما در مراسم فارغ التحصیلی طلاب هه ڵپه ڕکی می کنند ودر مراسم ختم قرآن شفیع کیمنه ای سیاچه مانه می خواند.
بنابراین لازم است علمای کردستان در دام مخالفان توسعه وپیشرفت کردستان نیفتند که یکی از راه های آن صنعت گردشگری وپاک کردن ذهنیت منفی نسبت به کردها در دیگر مناطق است .زیرا هرچه فقر وفاقه رواج بیشتر داشته باشد جیب وکیسه سوء استفاده کننده گان بیشتر پر می شود واگر در هر سرزمینی معاش به خطر بیفتد معاد هم رخت بر می بندد.
ودر آخر به استحضار عالمان محترم دین می رسانم .دین مخالف شادی نیست دین در جهت رشد کمالات روحی ومعنوی می باشد .تلاش نمائید اولا در میان خودتان انسجامی را ایجاد نمایید وکل حزب بما لدیهم فرحون را کنار بگذارید .فردا در قیامت پیامبر رحمت (ص) از هیچ کدام از شما نمی پرسد که اخوانی یا صوفی بودید؟؟

یک مرجعیت واحدرا بدوراز منیت وبا اخلاص تشکیل دهید که سخن او فصل الخطاب برای همگان باشد . وحد اقل یک شورای فقهی در کل مناطق کردنشین به عنوان یک حق صنفی بدور از وابستگی حزبی وگروهی ویا دولتی تشکیل دهید تا بتواند پاسخگوی استفتائات مردم باشد.
عمر وعلی وار (رضی الله عنهما)با مردم باشید ببینید که مشکلات مردم چیست ورسالت ومسؤولیت شما چیست؟کارنامه چهل سال انقلاب را مرور کنید وببینید آیا از نظر پایگاه مردمی ورشد علمی دچار ترقی یا تنزل شده اید؟استفاده از امکانات را با روحانیت اهل تشیع مقایسه نمائٔید؟ میزان نفوذ کلام را در بین جوانان بررسی نمائید .وسخن آخر تلاش نکنیم که جامعه را به گذشته بر گردانیم بلکه بکوشیم که ارزش های دینی واقعی را مانند عدالت ,مساوات,آزادی,زیبایی شناسی ,رواج فضایل ,علم دوستی ,ارزش عمل ,تسخیر کرات آسمانی ,مراعات حقوق بشر وشهامت وشجاعت حق گویی را در جامعه کنونی وعصر حاضر ترویج نمائیم.
@drjalalizadeh60

دیدگاه ها