نمایش نوار ابزار

افاضات حیدری رییس شورای شهر مشهد درباره زنان کورد

گاهی آدم متاسف می شود که چه کسانی وتحت چه عنوانی واز چه طریقی به جایگاهی می رسند که ارزش آن را ندارند.

شورا در اسلام از چنان جایگاهی برخورداراست که چکیده وخلاصه ی ارزش ها وعقل های یک جمع ویک جامعه است.

من از آقای حیدری ایراد نمی گیرم ,زیرا متاسفانه در جامعه ی ما حتی کسانی که باید متخلق به اخلاق ومرشد ومعلم ارزش ها باشند ,سخنانشان را با لعن وسب واهانت آغاز می کنند. حیدری پرورش یافته چنین مدرسه ای است و از این آموزشگاه فارغ التعطیل شده است.

چه لزومی دارد برای فرافکنی و زدودن یک اتهام و نسبتی چه به شخص و یا شهر و یا ملتی ما به دیگران نسبت های ناروا دهیم و این گونه فرافکنی وتهمت وبهتان جز از آبشخور بی اخلاقی وبی تقوایی سیراب نمی شود. نیازی به جدال وپرخاش نیست ,درمیان همه ملت ها خوب وبد وصالح وفاسد وجود دارد .تقدس تراشی ومعصومیت سازی با جایز الخطا بودن انسان سنخیت ومجانستی ندارد وهرچه تلاش وتحکم اعمال گرددتا سرزمین ومردمانی را مصون از گناه ومتقی وفرشته وار قلمداد کنیم ,کاری عبث وبیهوده است. کاش اقای حیدری به نام رئیس شورای اسلامی شهر مشهد اینگونه ناپرهیزکاری نمی کردند ووجهه شهر مشهد را مخدوش نمی ساختند .مشهد(طوس) زادگاه بزرگمردی مانند امام غزالی بوده که متاسفانه امروز اشخاصی مانند حیدری بر زادگاه وسرزمین ایشان افاضه می فرمایند.

آقای حیدری چه لزومی دارد به جای دفاع از شهر مشهد به کوردها تهمت بزنید. مگر نمی دانید که کوردها از لحاظ شرف و پاکی و عفت و سلامت نفس یکی از ملت های ویژه و مقبول جوامع آسیایی و مسلمانند؟ اگر نمی دانید از کوردهای خراسان بپرسید. اگر نمی دانید از جنایتکاران و متجاوزان به خاک کوردستان بپرسید که همیشه برای به زانو در اوردن کوردها از طریق ضربه زدن به حساس ترین مساله مورد نظر کوردها یعنی زنان وارد شده اند. درست است که کوردها امروز مظلومترین ملت ها ی خاورمیانه هستند ,اما به معنای بی غیرتی و یا بی شهامتی و بی تفاوتی در مقابل هویت و خانواده و زنان نیست. اگر کوردها و یا شیر زنان کورد را نمی شناسید, مقداری تاریخ را مطالعه کن و درباره لیلا قاسم ودختران کوبانی بپرس که چگونه مردانه وقهرمانانه بدور از هرگونه خواسته های فرودین دوشادوش مردان از حیثیت تاریخی وجغرافیایی خود دفاع می کنند ونام آنان در رسانه های شرق وغرب شنیده ودیده می شود.

آقای حیدری اگر اندکی در بیاناتتان تأمل می نمودید و انصاف به خرج می دادید ,شهامت وشجاعت شیر زنان کورد خراسانی را به یاد می آوردید که در گذشته برای حفظ هویت ملی وکیان امثال جناب عالی چه فداکاری هایی که به خرج ندادند می توانید از استاد کلیم الله توحدی مشهدی بپرسید.

امیدوارم با یک عذرخواهی رسمی ازگفته های خود چه ازروی عمد یا غیر عمد دل شکسته کوردها را ترمیم نمائید تا خدای ناخواسته مورد اعتراضات و انتقادات مستدل قرار نگیرید که پاسخی برای آن ها ندارید.

مطالب مشابه
دیدگاه ها