نمایش نوار ابزار

اعمال ضد اخلاقی مخالفان طرفداران کاندیداها

LeftPic1وقت ضرورت چونماند گریز
دست بگیرد سر شمشیر تیز
من با ضرس قاطع ازهم اکنون پیروزی دکتر سالار مرادی را پیش بینی می کنم . نه به جهت فعالیت های تبلیغاتی ایشان بلکه به سبب اعمال ضد اخلاقی مخالفانش.
هر چند جناب مهندس علوی شخصی برجسته واز خانواده ای ارجمند می باشند ونیاز ی به تخریب دیگران ندارند. اما متاسفانه افرادی تحت عنوان دفاع از ایشان با شگردهایی غیر اخلاقی،تفرقه افکنانه، ادبیات مبتذل وروش های ماکیاولیستی وفرصت طلبانه ،مظلوم نمایی ،وایجاد جو رعب وحشت می خواهند رقیب را از صحنه حذف کنند.
بیایید دینتان را اگر هست برای دنیای دیگران نفروشید. نه سالار مرادی ناجی ملت است و نه احسن علوی. هیچ کدام قبل از نمایندگی کارنامه مثبتی ندارند از کتابی که مرادی در باره ملت سازی نوشته و در رشته علوم سیاسی با توجه به جوانی مشغول فعالیت است. ببینیم خودشان در تبلیغات چه می گویند وچه برنامه ای دارند؟
چرا بیخود شخصیت دیگران را به خاطر دنیای دیگران زیر سوال می برید وخود در این بین با دست خالی پاسخی ندارید.
آنچه که مهم است اخلاق مدار بودن مردم کردستان است یعنی هیچگاه فریب افراد بی اخلاق و یاضد اخلاق رانمی خورند.

دیدگاه ها