نمایش نوار ابزار

اضافه شدن نمایندگان مناطق کرد نشین یک خواست ملی

876367اگر نسبت بین جمعیت و گستره جغرافیایی را با نمایندگان در نظر بگیریم، شاهد یک نوع تبعیض نسبت به مناطق کردنشین هستیم که بک نظر سطحی و بررسی ساده آن را ثابت می کند. متاسفانه در دوره های قبلی که می بایست نمایندگان مناطق کردنشین افزوده شود، یا به خاطر کم کاری نماینده ها و یا به سبب کم توجهی نمایندگان مجلس و وزارت کشور چنین خواسته ای برآورده نشد. اما در مقطع فعلی که قرار است بر تعداد  نمایندگان مجلس افزوده شود حق اصولی و اساسی مردم کردستان است که نمایندگانشان در مجلس بیشتر شوند.

اگر شهری مانند لامرد و مهر که زمانی زادگاه وزیر کشور آقای موسوی لاری بود با برخی از شهرها مانند دیواندره مقایسه شود، می بینیم که از نظر جمعیتی تفاوتی ندارند، ولی در عین حال سه شهر سنندج (مرکز استان) و دیواندره و کامیاران با حدود ۶۵۰ روستا و از مرز کرمانشاه تا سقز طولانی است با دو نفر نماینده واقعا کاری سخت و دشوار است.  یعنی در حالی که مرکز استان با پانصد هزار  نفر جمعیت باید دو نفر نماینده داشته باشد و دو فرمانداری دیواندره و کامیاران دو نفر نماینده به صورت مجزا داشته باشند و همینطور دیگر شهرهای استان  و یا دیگر شهرهای مناطق کردنشین از ایلام تا آذربایجان غربی همین وضعیت را دارد.
پس بر نمایندگان کرد در مجلس لازم است در این فرصت استثنایی از اضافه شدن نمایندگان کرد در مجلس به عنوان یک حق طبیعی و شهروندی و مشروع دفاع کنند و دین خود را نسبت به رای مردم ایفا نمایند تا این فرصت تاریخی را بار دیگر از دست ندهند و در مقابل ملت و موکلین خود احساس شرمساری و عذاب وجدان نکنند.

دیدگاه ها