نمایش نوار ابزار

اصلاح طلبان بانه جمعی منسجم و متفکر

34035_793اصلاح طلبان در هر شهری اگر از عقبه ی از مردان مجرب ودنیادیده برخوردار باشند مطمئنا در مواقع مختلف در مقابل ناملایمات ایستادگی می کنند ونوید بخش ادامه ی اصلاحات در ایام وروزهای آینده می باشند .اصلاح طلبان بانه بدون توقع وانتظار در دست گرفتن پست ومقام همیشه با چهره ی باز پذیرای مهمانان اصلاح طلب از گوشه وکنار می باشند وهمیشه در نشست های خود علاقه مندند تا با تحلیل های عمیق وراه کارهای وافعی همگام با کل کشور همدلی خودرا با دیگر صاحب نظران نشان دهند .اراین جهت می توان چنین جمعی را اسوه برای دیگر اصلاح طلبان در راستای برآوردن مطالبات مردم ورسیدن به اهدافی دانست که بسیار برای آن هزینه داده شده است .امید است اصلاح طلبان کورد در همه ی شهرهای کردنشین از ایلام تا ماکو با وحدت وهمدلی برای معرفی و حمایت از نیروهای اصلاح طلب برای مجلس دهم تلاش های لازم را مبذول نمایند .

مطالب مشابه
دیدگاه ها