نمایش نوار ابزار

اسفند ماه، ماه عزاداری کوردها

هرچند کردها طبیعتا وازلحاظ مذهبی اهل عزا وماتم وسوگواری نیستند واهل شادی وبزم وسروراند اما این دلیل بر بی رحمی ویافراموشی زخم ها ،دردها ومصیبت ها نیست. قطعا حوادث مهم چه شادکننده ویا غمگین در ذهن حافظه تاریخی ملت ها خواهند ماند اما این حوادث نباید به عنوان ترمز ومانعی در مسیر تکاملی قرار بگیرند بلکه باید باعبرت آموزی از آن ها به عنوان پتانسیلی برای ساختن آینده استفاده کرد.
دراسفند ماه حوادث زیادی اتفاق افتاده است. وفات فخر کردها سلطان صلاح الدین ایوبی، ربودن ناجوانمردانه عبدالله اوجالان توسط صهیونیست ها وهمپالگی هایشان ودر آخر فاجعه حلبچه وتراژدی شهادت یک شهر در مقابل جهانیان با همکاری قدرت های بزرگ و استکباری ونوکرانشان در منطقه بود که هروجدان بیداری را به لرزه درمی آورد.
آری این ملت مبارز ونستوه درتاریخ خود با حوادث زیادی مواجه بوده اما همچنان زنده وپابرجاست.

دیدگاه ها