نمایش نوار ابزار

استقلال کردستان عراق و آثار ایجابی و سلبی آن

قبل از پرداختن به اصل مطلب لازم می دانم از گلایه اکثریت کردها از بی توجهی مسئولان کشورمان نسبت به سرنوشت اصیلترین ایرانیان در خارج از مرزهای تصنعی بحثی داشته باشیم .کردها از زمان مادها تا امروز همیشه در حساسترین مقاطع جزء مدافعان این مرز بوم بوده وازاینکه پس از جنگ چالدران بخش های زیادی ازاین سرز مین از مام میهن جداشده ودا غ فرقت وغربت  پیشانی آن ها نهاده شده به شدت نگرانند و دچار نوستالژی  ازهم پیوستگی  واتصال وارتباط تاریخی قدیمی می باشند.

اما آیا  اعلام رفراندوم استقلال از سوی کردها عراق چه تاثیری بر منطقه وبه ویژه ایران می تواند داشته باشد؟
به نظر نگارنده این تصمیم از جوانب مختلف می تواند برای کشور ما منافع زیادی داشته باشد.زیرا وجود یک کشور به نام کردستان در مجاورت مرزهای ما موجب امنیت بیشتر و منافع اقتصادی فراوان برای طرفین ازلحاظ مسئله صادرات وواردات ایجاد مراکز اشتغال وصدور نیروی کار وفراهم شدن فضا وشرائط برای  شرکت ها ی ایرانی می باشد.

۲_در سطح بین الملل  با توجه به رقابت کشورها ورای گیری ها وجبهه بندی ها قطعا کشورهای همسو و مشترک المنافع  ودارای اشتراکات تاریخی وزبانی ونژاد ی وفرهنگی مواضع همدیگر حمایت نموده ودراین مورد ایران حامی و ومدافع جدیدی را در میان کشورهای جهان پیدا می کند.

مخالفان شاید تشکیل کشور کردستان در جوار مرزهای کشورمان را موجب تحریک کردها ی ایران بدانند ،که این تصور وبرداشت اساس مردود است ،زیرا نقاط مشترک کردها ودیگر ایرانیان به حدی فراوان است که قابل مقایسه با دیگران نیست،زیرا کردها همیشه خودرا ایرانی دانسته واین نکته همیشه درادبیات رهبران کورد به طور شفاف  وواضح بیان شده‌است.داستان ملاقات زنده یاد ملا مصطفی بارزانی با شاه سابق ایران که در آغاز شاه به بارزانی اعتنایی نمی کند ومی گوید شنیده ام که به دنبال تشکیل کشور کردستان وتجزیه ایران هستید،مرحوم ملا مصطفی درپاسخ می گویند که اشتباه بعرض شما رسانده اند ،ما در پی بازگرداندن   وملحق نمودن مداین به ایران هستیم  که موجب خوشایندی شاه شده وشاه اورا ازجای خود بلند نموده ودر کنار خود می نشاند.
متاسفانه بسیاری ازایرانیان یا به سبب نا آگاهی از مسائل تاریخی وسیاست کشورهای منطقه ویا تعصب مذهبی بسیاری از سرمایه های فرهنگی را از دست داده که می توان به مراسم نوروز ومصادره شخصیت های مانند مولانا اشاره کرد. چگونه است ترکیه وحتی افرادی مانند گولن در زیر لوای اسلام در همه کشورهای جهان به تبلیغ  پان ترکیسم می پردازند واز هویت آنان دفاع می کنند، اما ایران نسبت به سرنوشت  ملت هایی مانند کردها که با آنان دارای مشترکات فراوان تاریخی وفرهنگی وجغرافیایی وتمدنی می باشد باید بی تفاوت باشد.
هرچند شاید عده ای به سبب حاکمیت عرب های شیعه از تشکیل یک کشور کردی نگران باشند اما اگر مشترکات کردها وایرانیان با دیگر ملت ها به ویژه عرب ها  سنجیده  شود قابل مقایسه نیست.چند سال قبل که برای گذراندن یک دوره آموزش زبان عربی دردانشگاه کربلا بودیم هیچ استاد  عرب شیعه ای در سخنانش  واژه خلیج فارس به کارنمی بر د اما هیچ کردی برعکس واژه خلیج عربی را به کارنمی برد که این نشاندهنده تعصب تاریخی کردها به هویت ایرانی است. ازسوی دیگر مگر تشکیل کشورهای مانند آذربایجان، ترکمنستان وعراق خدشه ای در هویت ایرانی های هم مرز با آن ها داشته‌اند  تا تشکیل کشور کردی داشته باشد؟
از نظر اخلاقی ودینی چگونه می شود که هرقبیله عربی برای خود کشوری داشته باشد ،اما کردها  از آن محروم باشند؟
ازنظر تاریخی عراق مانند ایران از یک هویت مستقل ویک  پارچه  برخوردار نبوده که امروز نگران تجزیه آن باشیم؟
از نظر دینی برای کسانی که به آخرتی معتقدند این سؤال پیش می آید که آیا این متن دینی را می پذیرید که هرچه را برای خود می خواهید برای دیگران بخواهید .چگونه است عرب ها وترک ها کشور داشته باشند  ولی کردها محروم شوند؟  صدها سال است عرب ها وترک ها برکردها حکومت می کنند ،چه اشکال دارد که کردها هم چند سال بر آنان حکومت کنند.
است مسلمانان چگونه در  فردای قیامت در پیشگاه خداوند می توانند سکوت خودرا در مقابل  حدود یک قرن ظلم وستم نظام عفلقی اسد وکمالیسم که هویت ملت مسلمانی را انکار کرده وهزاران نفر از آن را نابود کرده اند بدهند ? اما امروز که کردها در مقابل ظلم وستم قیام نموده وبه دنبال عدالت طلبی و یکسانی هستند مورد شماتت قرار می گیرند.
نگارنده معتقداست که کردها هرجا باشند خودرا ایرانی می دانند وما باید همه تلاش های خودرا در پیوستن این فرزندان جداشده از مام میهن به مادرشان به کار بگیریم وستمکاران گذشته وحاضر را نکوهش نماییم وبه دنبال تضعیف حامیان خود در صحنه‌هایی مختلف منطقه ای وبین المللی نباشیم که به طور قطع کردها همیشه حامیان ومدافعان جان بر کفی برای حفظ هویت ایرانی بوده اند.

دیدگاه ها