نمایش نوار ابزار

استانداران از حق مردم دفاع كنند

554452454اگر كارنامه استانداران دولت يازدهم را مورد بررسي قرار دهيم، ضعف تعداد زيادي از آنها قابل اغماض نيست. ضعفي كه البته به دو دليل شكل گرفت. يا تعدادي از آنان در راستاي اهداف دولت اعتدال نبودند يا اينكه از نظر فكري تا حدود زيادي با اصلاح‌طلبان در تضاد بودند و با گذشت زمان كارآيي خود را از دست دادند. بر كسي پوشيده نيست كه بسياري از استانداران همگام با مطالبات مردمي حركت نكردند. گرچه برخي توانسته‌اند در راستاي اعتدال حركت كنند اما در بسياري از استان‌ها شاهديم كه كارآيي چنداني نداشته‌اند. نفوذ و تاثيرپذيري آنها به خصوص در انتخاب نيروها و مديران استاني و فرمانداران ناكارآمدي آنان را بيش از پيش نشان داده است. شايد از بين استانداراني كه تاكنون عملكرد مثبتي داشته است بتوان از استاندار سيستان و بلوچستان نام برد. اما با توجه به اينكه امسال انتخابات مجلس را هم در پيش داريم حداقل انتظار از استانداران، مديريت انتخابات و دفاع از حق مردم و توجيه مسوولان برگزاري انتخابات در استان‌هاي تابعه آنان است. با توجه به اينكه وزارت كشور نقش راهبردي در صحنه سياست داخلي دارد اگر رحماني فضلي هم نتواند در اين مورد نقش اساس ايفا كند و مردم را براي ايجاد انتخابات بي‌طرفانه آگاه كند و اگر اين تذكرات صورت نگيرد بسيار به ضرر حسن روحاني تمام خواهد شد. در اين راستا بايد دولت و به خصوص وزارت كشور تمام توان خود را به كار گيرند تا مشاركت فعالانه‌اي را از سوي مردم شاهد باشيم

روزنامه اعتماد شماره ۳۲۴۲ مورخ ۱۳۹۲/۲/۲۲

مطالب مشابه
دیدگاه ها