نمایش نوار ابزار

استاد بزرگوار مجتهد شبستری. حجة الاسلام رحمانی خلیلی وجناب دکتر حسینی

استاد بزرگوار مجتهد شبستری .حجة الاسلام رحمانی خلیلی وجناب دکتر حسینی:

در سال ۶۲ که وارد دانشکده ی الهیات شدم افتخار شاگردی ایشان را در در س کلام ومسائل کلامی جدید داشتم وبا سوال یکی از دانشجویان در باره ی اعدام بهمن شکوری وساختن مسجد اهل سنت در تهران وپاسخ های ایشان پی به آزادگی ایشان بردم .

نفر بعدی حجة الاسلام رحمانی خلیلی از نمایندگان مجلس ششم که یک بار با حمایت از تذکر مهندس ادب مورد توبیخ مرحوم بورقانی قرار گرفت .

امروز مراسم رونمایی از کتاب تاریخ جامع ایران فرصت خوبی برای دیدار با بسیاری از شخصیت های علمی وسیاسی کشور بود

876386378

مطالب مشابه
دیدگاه ها