نمایش نوار ابزار

استاد بزرگوار دکتر شیخ وهبة الزحیلی در گذشت

5673347254دکتر وهبة الزحیلی از علمای بزرگ وپرکار جهان اسلام در سن۸۳ سالگی جهان فانی را بدرود گفت ،در گذشت این عالم اندیشمند مصیبتی بزرگ برای دانشگاه های اسلامی ونواندیشان دینی است ،واگر تنها در میان همه ی آثار ایشان تفسیر المنیر والفقه الاسلامی وأدلته واصول الفقه الاسلامی را به عنوان صدقه ی جاریه ی ایشان بر شماریم برای بیان جایگاه علمی ، فقهی وتفسیری ایشان کفایت می کند . هرچند جای خالی چنین نخبگانی به زودی پر نمی شود اما ضمن راضی شدن به رضای الهی این مصیبت ناگواررا به علمای عامل ودردمن وخانواده محترمشان تسلیت می گویم.
روانش شاد ویادش گرامی باد

مطالب مشابه
دیدگاه ها