نمایش نوار ابزار

از صلاح الدین دمیرتاش تا صلاح الدین خدیو:

حالا  من نمی دانم این صلاح ها دین دارند یانه؟ ویا صلاح دارند یانه؟  به فرض هم داشته باشند یا نداشته باشند ،زیاد فرق نمی کند ،مانند داستان مشاجره  یکی از همکلاسی هایم با من در اوایل ورود به دانشگاه بود که می گفت کردها فرق نمی کنه ،همگی کافرند،حالا این  دوصلاح ،اگر کافر هم نباشند ،کرد که هستند . ویا گاه گاهی مرحوم ماموستا شیخ الاسلام به من می گفت: شما جلال بی دین هستید چون در شناسنامه دین همراه اسمتان نیست. از شوخی که بگذریم  در کردستان  اگر دیندار باشید و نسبت به مسائل دینی حساس باشید ،یک اتهام دارید واگر بی دین باشید وملی گرا بازهم اتهام دیگری متوجه شما می شود،
صلاح الدین خدیو ،فردی است تحصیلکرده ،نه اتهام سلفی ووهابی به او می چسبد  ونه اتهام ملی گرایی ومارکسیستی ،فردی میانه رو ومعتدل  که به فعالیت مدنی وسیاسی در چارچوب قانون معتقد است  وچندین سال در مصاحبه هاو مقالات خود  به مبارزه ی مدنی  پایبند و معتقد بوده است. هرگز سرستیز با  قدرتمندان نداشته وگاهی از سوی اپوزیسیون خارج نشین هم متهم به مماشات شده است. نیازی به دفاع از خدیو نیست ولی پرسشی که از مسؤولان امنیتی ویاقضایی منطقه مطرح می شود آن است ،با وجود فضای  حساس وآشفته ی منطقه که باید افرادی مانند خدیو را تشویق کرد،چرا در چنین موقعیتی باید چنین  افرادی بازداشت شوند ؟که به نظر می رسد از لحاظ منطقی  ومصلحت کلی چنین برخوردهایی به نفع نظام و کشور نیست  ومی تواند موجب تشویق رادیکالیسم و تندروی و خشونت گرایی شود.لذا لازم است افرادی مانند خدیو را که به فعالیت مدنی علاقه مندند تشجیع کرد ،نه اینکه زندانی نمود.
امیدوارم صلاح الدین خدیو هرچه زودتر آزاد شود وبه سرنوشت صلاح الدین دمیر تاش گرفتار نشود.

دیدگاه ها