نمایش نوار ابزار

از شر کسی که به او نیکی کرده‌ای بپرهیز

اتق شر من احسنت الیه:
از  شر کسی که به او نیکی کرده ای بپرهیز
تاانسان عمیق ودقیق فرموده های حضرت محمد مصطفی (ص) را نخواند نمی فهمد که این پیامبر بزرگ چقدرحکیمانه رهنمودهایش را با سخنان قصار بیان فرموده است.
ازهرواژه ای دریای ازمعرفت وچشمه های زلال حکمت می جوشد وتشنگان معرفت را سیراب می کند.
چه زیبا فرمود:ازشر وآزار کسانی بپرهیز که به آنان نیکی کرده ای . ودرایام تبلیغات اخیرمجلس چه بسا افرادی که کم یابیش خدمتی به آنان نموده بودم ازهیچ توهین واهانت وتخریبی کوتاهی نکردند. حریم هارا شکستند ، پرده هارا دریدند ،رشته های دوستی وخویشاوندی  راگسستند  ،نام خودرا به بدنامی بیالودند وعهد قدیم را فراموش کردند .برای چه؟
افکار عمومی قضاوت خواهد کرد که حق با چه کسانی بوده ومقام وموقعیت دنیوی ارزش این همه گستاخی وجسارت را نداشته است.
بنابراین لازم است در همه احوال اعتدال را مراعات کرد نه درکمک واحسان به فرومایگان افراط کرد ونه در خدمت به خلق خدا تفریط نمود.
به هرصورت درچنین مواقعی است که شاکران نعمت وناسپاسان ازیکدیگر تفکیک می شوند ومخلصان ازمتکدیان جدا می شوند. وباید در هر صورت ملاحظه واحتیاط  نمود. ساده دلی بس است چه زیبا فرمودی ای رهبر دلسوز انسانیت.

دیدگاه ها

    Warning: Use of undefined constant redina_comment - assumed 'redina_comment' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/jalaljal/public_html/wp-content/themes/barad-new/comments.php on line 11
  • علی پاسخ به دیدگاه

    اون جمله مشهور شده که حدیث از حضرت رسول هستش ولی در واقع یک ضرب المثل بین اعراب بوده. حضرت رسول چنین سخنی نفرمودند.