نمایش نوار ابزار

از سالار مرادی و امید کریمیان حمایت می کنم

در راستای توسعه و آبادانی استان کردستان ،مبارزه با مفاسد مختلف سیاسی ،اقتصادی واجتماعی ،جلب حمایت دولت ومجلس از مطالبات قانونی ملت کرد ،تشکیل مجمع نمایندگان هم فکر وهم سو دراستان،عزل و برکناری مدیران فرسوده و پوسیده و تلاش برای احیای فراکسیون نمایندگان کورد و مجمع نمایندگان اهل سنت از این دو کاندیدا حمایت می کنم.

مطالب مشابه
دیدگاه ها