نمایش نوار ابزار

ارزش کار در اسلام

0007915برخی از افراد از روی نا آگاهی و یا عناد چنان می پندارند که اسلام دین تنبلان ،مفت خوران، و سرباران است و توجهی به کارکردن و تاثیر کار در تحول زندگی و توسعه ندارد.
در حالی که خداوند و پیامبرش در آیات و احادیث فراوان بر کارکردن و کسب روزی حلال تاکید کرده اند. پیامبر بیزاری خود را از افراد تنبل و سربار جامعه اعلام نموده است؛ زیرا در ان زمان نه عده ای به نام دین نان می خوردند و نه صنفی به عنوان مداح وجود داشت و حتی مسلمانان را پس از نماز جمعه وادار به پراکنده شدن در زمین برای کسب و کار می نماید و خداوند فرموده : ما پاداش نیکو کاران را تباه نمی کنیم.
و پیامبر فرموده : ان الله یحب العبد المحترف(صاحب حرفه)وفرموده اتش جهنم دست کارگررا نمی سوزاند.
عمرفاروق ازافراد تنبل متنفربود
وپیامبر (ص) چوپان،تاجر، خیاط و…. بود.

مطالب مشابه
دیدگاه ها