نمایش نوار ابزار

اردوغان پاشا از سرنوشت صدام عبرت بگیر! (به بهانه بمباران ۲۸ دی سنندج)

امروز که فیلم بمباران ۲۸ دی ماه سال ۶۵ سنندج را به وسیله هواپیماهای صدام می دیدم و گریه و فغان بازماندگان و جانبازان مانده بر بستر را شنیدم، بیشتر به وجود خداوند حاضر و ناظر و انتقام گیرنده از ستمکاران متجاوز پی بردم، خدایی که به انسان ها از هر صنفی مجال می دهد که شاید روزی برگردند و توبه نمایند و با اصلاح خویش گذشته را جبران نمایند.

اما انسان غافل و فراموشکار با وجود تذکرهای فراوان عبرت نمی گیرد و به خطاها و جرم های خود ادامه می دهد. هر فردی در زندگی خویش بسیاری از این افراد را می بیند که چگونه دچار طغیان می شوند و پس از مدتی در غایت ذلت از دنیا می روند. صدام، قذافی و در این اواخر علی عبدالله صالح.

اما برخی مانند اردوغان در چهره اسلام و به نام دین مطمئنا بدتر خواهد شد، درست است که با آمدن اردوغان وضعیت کوردها در ترکیه بسیار تغییر کرده است. اما ادعای دینداری داشتن بدون عدالت خواهی دروغی بیش نیست آنچه را برای خود می خواهی برای دیگران  خواستن چه در سطح کلان و یا خرد، چه فرد و یا ملت چگونه برای ملت خودت، استقلال و سربلندی سیطره بر دیگران را  می خواهی اما اجازه آزادی به دیگران را نمی دهی؟

روزی که سیمای پریشان کاک مسعود بارزانی را از تلویزیون دیدم که چگونه با نامردمی سران کشورها مواجه شد، یقین پیدا کردم که این تیرهای غم بر دل مسببان خواهد نشست و شادی آنان را به غم مبدل می نماید که اردوغان نیز یکی از آنان بود.

من خودم قبلا اردوغان را به سبب اسلامگراییش دوست داشتم، اما از زمانی که دیدم خوی نژاد پرستی و تعصبات جاهلیش بر اخلاق اسلامیش غالب شده و با ملت کورد علم دشمنی را برافراشته، حق را بر او و معتقداتش ترجیح دادم، زیرا نمی توان ادعای  مسلمانی نمود ولی متعددی و متجاوز بود  و یا ادعای دینداری داشت اما حق ملت ها را ضایع کرد.

به نظر می رسد اردوغان دچار طغیان شده و احساس می کند با هجوم بر کوردهای سوریه بر شوکت خود می افزاید، و یا با شکست آنان جام پیروزی را می نوشد، در حالی که پیروز میدان کسی است که خوش فرجام باشد و نه پیروزمند مقطعی.

صدام نزدیک به سی سال قبل مردم مظلوم سنندج را بمباران کرد، اما امروز سنندج ماندگار و سربلند ولی صدام و نیروهایش مغلوب، مفلوک و مقبور گشته اند.

امید است اردوغان از سرنوشت صدام عبرت بگیرند. و به کوردهای سوریه حمله ور نشود

دیدگاه ها