نمایش نوار ابزار

ئاوه دان جوانرود

9876389637هرچند هنرمندان وترانه سرایان ما ترانه ی آبادان جوانرود را با نغمه ی زیبای خودشان می سرودند اما امروز در مسجد جامع شهر جوانرود شرکت کنندگان در تعزیه ی شهید سربلند کاک فریدون جوانرودی با گفتن درود وخواندن فاتحه برای روح او این جمله را تکرار کردند .من تاکنون برای کمتر کسی از مبارزان وشهیدان چنین تجلیلی را دیده ام ،نه جای نشستن بود ونه جای نفس کشیدن وحتی رفت وآمد هم در داخل حیاط مسجد به کندی صورت می گرفت .حضور اقشار مختلف مردم از مناطق مختلف کردنشین به ویژه کرماشان در مراسم ترحیم کاک فریدون نشان داد که مردم هرگز خدمتگزاران ومبارزان راه آزادی را فراموش نمی کنند بخصوص چنین خانواده ای که سابقه ی مبارزاتی آنان به دوران مشروطیت ورضاخان ومحمد رضا برمی گردد.خانواده ی وکیل جوانرود از سابقه ی طولانی مبارزه برخوردار هستند واین سابقه ی مبارزاتی بود که این همه مشتاق را در جوانرود جمع کرده بود ونشان داد ارزش زندگی به مردن است وچنین مرگی امروز برای این مردم صاف وصمیمی که به عناوین مختلف پراکنده کرده شده اند فرصت خوبی برای وحدت واتحاد وزدودن کینه ها وریختن آبی بر گذشته وتفکر واندیشه برای آینده بود.
واقعا باید به مردم جوانرود برای چنین اتحادی دست مریزاد گفت و به آنان تبریک گفت برای پرورش چنین قهرمانانی . سخن رانی اینجانب ضبط شده انشاالله پخش خواهد شد.

دیدگاه ها